Tân: Cyngor am ad-daliad o £1.5m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor sir yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn ad-dalu'r gost o £1.5m i daclo'r tân

Mae Cyngor Abertawe wedi gwneud cais yn gofyn i Lywodraeth Cymru gyfrannu mwy na £1.5m i helpu ad-dalu'r gost i daclo tân a losgodd am 21 diwrnod.

Dechreuodd y tân yn hen ffatri Mettoys yn Fforestfach ar Fehefin 16 pan losgodd o leiaf 5,000 tunnell o wastraff teiars.

Y cyngor dalodd am y rhan helaeth o'r gost ond yn awr maen nhw wedi cyflwyno bil o £1,544,784 ar ran yr holl wasanaethau fu'n rhan o'r gwaith i ddiffodd y tân.

Mae dau o bobl o Abertawe wedi eu cyhuddo a'u rhyddhau ar fechnïaeth ynglŷn â chael gwared â 5,000 tunnell o wastraff o broses malu teiars.

Cyflwyno cais

Dywedodd adroddiad ar gyfer cabinet y cyngor: "Cafodd cwestiynau eu gofyn ynglŷn â phwy fyddai'n talu am y gwaith."

Ychwanegodd yr adroddiad mai'r unig ddewis gan y cyngor oedd talu am gost y gweithrediad, er bod y tân wedi digwydd ar dir preifat, oherwydd y peryg amgylcheddol a phersonol sylweddol.

Yn ôl yr adroddiad fe fydd y cyngor yn cyflwyno cais ar ran y bartneriaeth aml-asiantaeth i Lywodraeth Cymru o dan Gynllun Cymorth Ariannol Brys.

Dywed yr adroddiad fod y gweithrediad i ddiffodd y tân wedi costio'r cyngor £1m ond nid oedd y gost hon yn cynnwys costau asiantaethau eraill.

Arolwg amgylcheddol

"Llwyddwyd i ddiffodd y tân ymhen 21 diwrnod oherwydd y cydweithrediad rhwng y partneriaid aml-asiantaeth o'i gymharu â'r wyth wythnos a gymerwyd i ddiffodd tân tebyg yn swydd Durham," meddai'r adroddiad.

"Y gost o symud y gwastraff dihalog cyn y tân gan y cwmni a wnaed y gwaith oedd tua £1,300,000.

"Rydyn ni wedi gostwng y gost i £775,000 ond roedd y defnydd yn anodd ei drin oherwydd ei fod wedi'i lygru ag asbestos."

Mae'r gwastraff teiars nawr yn cael ei gadw dros dro yng ngwaith dur Tata ym Mhort Talbot tan i arolwg amgylcheddol gael ei gynnal.

"Mae'r cyngor yn dal mewn cysylltiad â'r yswirwyr, y gweinyddwr, a Llywodraeth Cymru i adennill y costau," meddai'r adroddiad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol