Ansicrwydd am ddyfodol uned arennol barhaol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae yna uned dros dro yn Ysbyty Alltwen

Mae yna farc cwestiwn dros y bwriad i sefydlu uned arennol barhaol yn Ysbyty Alltwen, Tremadog, oherwydd y gost.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fod angen gwneud mwy o waith ar y cynllun busnes.

Ar hyn o bryd mae yna uned dros dro ar gyfer wyth o gleifion yn yr ysbyty.

Y bwriad gwreiddiol oedd dechrau'r gwaith o adeiladu uned barhaol yn hydref eleni.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd eu bod wedi cyflwyno'r cynllun busnes i Lywodraeth Cymru - a bod cwestiynau wedi eu gofyn.

"Mae yna sawl her yn codi oherwydd y lleoliad," meddai'r llefarydd.

Gwerth am arian

"Mae'r rhain yn cynnwys cyflwr y tir, ecoleg, a safle'r ysbyty wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

"Fe allai hynny gael dylanwad ar gynllun yr uned a hawl cynllunio.

"Mae hynny wedi golygu cynnydd yn yr amcangyfrif am gost ac mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am ragor o waith er mwyn sicrhau gwerth am arian - yn enwedig o gofio cyflwr yr economi a'r arian sydd ar gael ar gyfer cynlluniau adeiladu."

Dywedodd Ken Jones o Gymdeithas Cleifion Arenau Gwynedd ei fod o'n siomedig.

Roedd o'n anhapus ei bod wedi cymryd cyhyd i'r awdurdodau ddod o hyd i broblemau posib.

"Mae hyn yn esgus, a dwi'n gobeithio y byddan nhw'n parhau i godi'r uned, oherwydd maen nhw wedi gado uned i'r bobl.

"Uned fechan yw hon, mae'n rhaid gofyn pam eu bod yn gofyn y cwestiynau hyn rŵan."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod swyddogion yn adrannau iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a phlant yn craffu ar y cynlluniau cyn eu bod yn cael eu trosglwyddo i'r gweinidog iechyd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol