Bysiau am ddim i blant dros y gwyliau

  • Cyhoeddwyd
Y BwsFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cynnig ar gael drwy wyliau'r Nadolig o Ragfyr 22 tan Ionawr 8

Mae Cyngor Abertawe yn honni mai nhw yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i gynnig teithiau bws yn rhad ac am ddim i blant dan 16 oed.

Bydd y cynllun yn caniatáu i 27,000 o blant ysgol y ddinas i ddefnyddio unrhyw fws heb dalu.

Bydd y cynnig ar gael drwy wyliau'r Nadolig o Ragfyr 22 tan Ionawr 8.

Dywedodd arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Chris Holley, y gallai'r cynllun £35,000 gael ei weithredu eto yn y dyfodol.

"Rhaid i ni gynorthwyo teuluoedd yn yr hinsawdd bresennol," meddai.

"Mae hyn i helpu teuluoedd gyda nifer o blant sydd am deithio i ganol y ddinas i ddefnyddio cyfleusterau fel siopau, canolfan hamdden a'r Winter Wonderland.

"Rydym yn dweud wrth holl blant ysgol Abertawe dan 16 oed y cawn nhw deithio'n rhad ac am ddim ar y bysiau os oes ganddyn nhw docyn teithio o'r ysgol.

"Fe gawn nhw ddefnyddio'r tocynnau dros gyfnod y gwyliau."

Cyfandir

Ychwanegodd Mr Holley, sydd hefyd yn llefarydd dros Ewrop ar Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ei fod wedi cael y syniad wrth deithio ar y cyfandir.

Cafodd y cynllun ei gymeradwyo gan gabinet Cyngor Abertawe, ac fe fydd cronfa gonsesiwn yr awdurdod yn talu amdano.

"Rydym yn credu fod y cynllun hwn y cyntaf o'i fath yng Nghymru ac efallai'r DU," ychwanegodd.

"Rydym wedi siarad gyda rhai o fusnesau'r ddinas a rheolwr Canolfan y Quadrant, ac maen nhw wrth eu bodd gyda'r syniad.

"Rwyf wedi teithio i nifer o wledydd yn Ewrop ac wedi gweld nifer o gynlluniau tebyg.

"Y bwriad yw ei weithredu dros wyliau'r Nadolig i weld sut mae pethau'n mynd. Byddwn wedyn yn gwerthuso'r cynllun i weld os medrwn ei weithredu eto."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol