Ymgyrch i atal lladradau arfog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Heddlu'r Gogledd yn un o chwech o luoedd yn yr ymgyrch

Bydd chwech o heddluoedd - gan gynnwys Heddlu Gogledd Cymru - yn cydweithio er mwyn atal lladradau arfog yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Fe fydd cyrchoedd yn cael eu cydlynu gan Uned Troseddau Rhanbarthol y Gogledd-Orllewin (Titan) mewn ymgais i daclo grwpiau troseddol sy'n gysylltiedig â gwerthu cyffuriau, arfau, lladradau arfog a throseddau difrifol eraill.

Bydd y diwydiant diogelwch hefyd yn rhan o'r bartneriaeth, ac yn canolbwyntio ar ladradau o arian o faniau diogelwch.

Y lluoedd fydd yn rhan o'r ymgyrch yw Heddlu Gogledd Cymru, Heddlu Glannau Mersi, Heddlu Manceinion, Heddlu Sir Caer, Heddlu Sir Gaerhirfryn a Heddlu Cumbria yn ogystal â Chymdeithas Diwydiant Diogelwch Prydain (BSIA), SaferCash ac asiantaethau eraill.

Tactegau

Ymhlith y tactegau fydd yn cael eu defnyddio mae gyrru heddlu arfog i deithio gyda faniau diogelwch sydd dan fygythiad arbennig, ceir heddlu i ddilyn cerbydau sy'n cario arian a'r defnydd o liw neu Smartwater ar gynhwysyddion arian.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd John Hanson o Adran Gudd-wybodaeth Gogledd Cymru:

"Rydym wedi bod yn llwyddiannus dros ben dros y blynyddoedd diweddar yn atal lladradau o'r math yma.

"Ond rhaid i ni beidio â gorffwys ar ein rhwyfau, ac rydym yn gweithio'n galed gyda'n cydweithwyr ar draws y rhanbarth a'n partneriaid yn y diwydiant diogelwch i leihau'r nifer o droseddau fel hyn ymhellach.

"Mae gennym gynlluniau penodol fel rhan o'r ymgyrch yma, ac mae gennym gyswllt uniongyrchol gyda'r cwmnïau diogelwch fel y gallwn wneud y gorau o'r wybodaeth ddaw i'n clyw er mwyn atal troseddau fel hyn rhag digwydd yng ngogledd Cymru."

Mae'r heddlu yn apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus ac i gynorthwyo i atal troseddau fel hyn drwy adrodd am unrhyw weithgaredd amheus.

Dylai pobl sy'n amau fod rhywbeth o'i le ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111, ond mewn argyfwng dylid defnyddio'r rhif argyfwng - 999.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol