Menter post newydd i'r De-Orllewin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Bydd 169 o rowndiau dosbarthu a 83,518 o gyfeiriadau yn y treial sy'n dechrau heddi

Bydd swyddfeydd dosbarthu Rhydaman, Gorseinon, Pontardawe, Llandeilo a Chastell Nedd yn treialu menter newydd i'w gwneud hi'n haws i bobl sydd heb fod gartref i dderbyn eu post.

Bydd 169 o rowndiau dosbarthu a 83,518 o gyfeiriadau yn y treial sy'n dechrau heddiw.

Mae'r treial yn rhan o broses i wneud telerau ac amodau'r Post Brenhinol yn debycach i rai cwmnïau eraill

Y Post Brenhinol yw'r unig gwmni dosbarthu mawr sydd ddim yn cael dosbarthu i gymydog fel rhan o'i arferion safonol.

Cyfeiriadau cyfagos

Maen nhw wedi dewis ardaloedd codau post Rhydaman, Gorseinon, Pontardawe, Llandeilo a Chastell Nedd i dreialu'r fenter newydd i'w gwneud hi'n haws i bobl sydd heb fod gartref yn ystod y dydd i dderbyn eitemau sydd angen llofnod, neu sy'n rhy fawr i fynd drwy'r blwch llythyrau.

O 28 Tachwedd, bydd y Post Brenhinol yn dechrau treialu'r trefniadau newydd sy'n golygu y bydd modd dosbarthu eitemau i gyfeiriadau cyfagos oherwydd nad oes neb gartref.

Bydd cyfanswm o 83,518 o gyfeiriadau ar 169 rownd dosbarthu a drinnir gan swyddfeydd dosbarthu Rhydaman, Gorseinon, Pontardawe, Llandeilo a Chastell Nedd yn Ne-Orllewin Cymru yn rhan o'r treial.

Dangosodd ymchwil annibynnol gan Tpoll ar ran y Post Brenhinol yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus fod y mwyafrif mawr o gwsmeriaid yn croesawu'r treial.

Dangosodd yr astudiaeth y byddai 91.55 y cant o bobl yn cefnogi gadael eitemau na ellir eu dosbarthu gyda chymydog pe gallent optio allan.

Roedd llai na phedwar y cant yn erbyn y treial.

Dywedodd Nick Landon, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyflenwi a Strategaeth Pacedi'r Post Brenhinol: "Mae ymchwil yn dangos fod ein cwsmeriaid yn croesau'r fenter hon.

"Bydd yn ei gwneud hi'n haws a mwy hwylus o lawer i gwsmeriaid dderbyn eu post os na fyddan nhw gartref pan geisiwn ei ddosbarthu."

Mae'r treial, a gynhelir tan 25 Chwefror 2012, yn cael ei gynnal hefyd yn Edinburgh Central, Wigan, Bolton, Hull, North Gatwick a Norwich.

Bydd y treial yn cynnwys llythyrau Recorded Signed For sydd angen llofnod ond ni fydd post Special Delivery nac eitemau rhyngwladol yn rhan o'r cynllun.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol