Mam Daniel Morgan yn galw am ymchwiliad barnwrol i lofruddiaeth ei mab

  • Cyhoeddwyd
Daniel MorganFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Daniel Morgan ei lofruddio yn 1987 ond hyd yma does neb wedi'i gael yn euog

Mae'r Ysgrifennydd Cartre' wedi cytuno i gwrdd â theulu ditectif preifat, a lofruddiwyd gyda bwyell yn ne Llundain 24 mlynedd yn ôl.

Theresa May fydd yr Ysgrifennydd Cartre' cynta' i gwrdd â theulu Daniel Morgan, ers iddyn nhw ddechrau eu hymgyrch am gyfiawnder.

Er bod pum ymchwiliad heddlu wedi'i gynnal, ar gost o filiynau o bunnoedd, does neb wedi ei gael yn euog o ladd Mr Morgan.

Ond mae ei fam, Isobel Hulsmann o'r Gelli Gandryll, Powys, yn benderfynol o gael cyfiawnder dros ei mab.

"All dim byd ddod â Daniel yn ôl, ond mae 'na gymaint all gael ei ddatgelu," meddai.

Mae nifer o dechnegau wedi'u defnyddio wrth ymchwilio i lofruddiaeth Mr Morgan, gan gynnwys gosod offer clustfeinio mewn swyddfeydd a chartrefi pobl dan amheuaeth.

Cafodd pedwar dyn eu cyhuddo o'r llofruddiaeth yn 2008, ond ar ôl 18 mis o ddadleuon cyfreithiol cafodd yr achos ei ollwng ym mis Mawrth 2011.

Llygredd

Mae teulu Mr Morgan wedi ymgyrchu ers blynyddoedd i gael cyfiawnder, ar ôl honni bod llygredd ar ran yr heddlu wedi effeithio ar ymchwiliadau.

Mae Heddlu Llundain nawr yn cyfadde' "bod llygredd ar ran yr heddlu wedi llesgáu" yr ymchwiliad cynta', hollbwysig, yn 1987.

Dywedodd brawd Mr Morgan, Alastair, wrth raglen Week In Week Out BBC Cymru: "Ymddygiad yr heddlu, o'r dechrau i'r diwedd, a'r crynhoad o anallu a llygredd, sydd wedi arwain at fethiant yr achos."

Fis diwetha' fe deithiodd Ms Hulsmann i Lundain i gwrdd â Theresa May a phwyso am ymchwiliad barnwrol.

Doedd Ms May ddim ar gael i'w gweld bryd hynny, ond mae wedi addo nawr y bydd hi'n cwrdd â Ms Hulsmann ym mis Rhagfyr.

Mae'r teulu hefyd yn chwilio am atebion ynglŷn â chysylltiadau posib rhwng y News of the World a'r ymchwiliad i'r llofruddiaeth.

Daeth i'r amlwg fod y papur yn cadw llygad ar y dyn a oedd yn arwain y pedwerydd ymchwiliad yn 2002, y Ditectif Uwch Arolygydd Dave Cook.

'Esboniad hurt'

Roedd cyn-weithwyr i'r papur newydd wedi bod yn gwylio Mr Cook a'i wraig, Jacqui Hames.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae Isobel Hulsmann wedi clywed bydd y teulu'n cwrdd â'r Ysgrifennydd Cartre' fis nesa'

Bydd Ms Hames yn rhoi tystiolaeth i Ymchwiliad Leveson i hacio ffonau a'r wasg.

Mae hi'n datgelu pa mor ddychrynllyd oedd darganfod ei bod yn cael ei gwylio.

"Mae'n cymryd eich bywyd drosodd. Popeth 'da chi'n wneud, pob man 'da chi'n mynd, rydych yn gorfod edrych o'ch cwmpas," meddai.

Mae'r News of the World wedi honni eu bod yn ymchwilio i honiadau am berthynas Jacqui Hames a'r Ditectif Uwch Arolygydd Dave Cook.

Daeth i'r amlwg wedyn eu bod yn wir wedi priodi, a chanddynt ddau o blant.

"Yn amlwg, roedd yn esboniad hurt," ychwanegodd Ms Hames.

Mae'r Aelod Seneddol Tom Watson - aelod o'r pwyllgor dethol ar Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, sy'n ymchwilio i'r honiadau hacio - yn cefnogi ymgyrch teulu Daniel Morgan am ymchwiliad barnwrol.

"Nid yn unig bod y teulu wedi bod trwy uffern, ond does dim cyfiawnder wedi bod eto," meddai.

"Mae Heddlu Llundain eu hunain yn cyfadde' bod 'na lygredd wrth wraidd yr ymchwiliad ac rwy'n credu ei fod yn hollbwysig ein bod yn ymchwilio i'r ffeithiau," meddai Mr Watson.

Bydd rhaglen Week In Week Out yn cael ei ddarlledu ar BBC1 Wales ar ddydd Mawrth, Tachwedd 22, am 10.35pm.

Hefyd gan y BBC