Pêl-droed lleol: Trais yn cynyddu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae swyddogion yn honni bod disgyblaeth yn gwaethygu

Mae swyddogion pêl0droed yn dweud eu bod yn poeni am ymddygiad gwael chwaraewyr a chefnogwyr gemau ieuenctid ac oedolion ar lefel lleol y tymor hwn.

Ym mis Tachwedd yn unig mae Cymdeithas Bêl-droed De Cymru (CBDDC) wedi gorfod delio â nifer o achosion o gamymddwyn - sy'n fwy difrifol nag achosion o anfon chwaraewyr o'r cae.

Ac mae heddlu Abertawe yn ymchwilio ymosodiad honedig ar chwaraewr yn ystod gêm.

Yn ôl John Phillips, ysgrifennydd CBDDC, mae disgyblaeth ymysg chwaraewyr yn gwaethygu, yn enwedig mewn gemau'r cynghreiriau ieuenctid.

'Mwy o gyhuddiadau'

"Gallem ni ddelio â'r broblem pe baen ni'n deall pam bod yr achosion hyn yn digwydd," meddai.

"Mae'n rhaid dweud bod y rhan fwyaf o broblemau yn deillio o'r cefnogwyr.

"Rydyn ni wedi derbyn llawer mwy o gyhuddiadau o gamymddwyn y tymor hwn."

Ychwanegodd Mr Phillips nad oedd ymddygiad chwaraewyr pêl-droed proffesiynol yn helpu'r achos.

"Rwy'n gobeithio bod gwahardd chwaraewyr am gyfnodau hirach yn rhoi cyfle i bobl ystyried y sefyllfa," meddai.

Mae'r CBDDC, sy'n rheoli'r cynghreiriau pêl droed rhwng ardal Castell-nedd Port Talbot a Chaerdydd wedi penderfynu gwahardd un chwaraewr rhag chwarae am flwyddyn, gwahardd chwaraewr arall rhag chwarae tan ddiwedd y tymor a gwahardd 18 o chwaraewyr rhag chwarae rhwng pedair a 12 gêm yr un a gosod dirwy o hyd at £100 yr un am gamweddu.

'Dirwyon llym'

Mae saith o'r chwaraewyr sydd wedi eu gwahardd yn chwarae yng nghynghrair oedolion Lazarou, sy'n cynnwys 50 o dimau sy'n chwarae pob dydd Sul yng Nghaerdydd.

Dywedodd ysgrifennydd y gynghrair, Danny Gomes, ei fod yn croesawu'r cosbau.

"Mae'r CBDDC yn gwneud eu gorau glas i sicrhau bod chwaraewyr sy'n camymddwyn yn wynebu dirwyon llym a gwaharddiadau tymor hir," meddai.

Mae Carol Hosking, ysgrifennydd cynghrair Y Rhondda, sy'n cynnwys 90 o dimau ieuenctid ac oedolion, yn derbyn bod 'na broblem.

"Rwy'n ofni mae'r cefnogwyr sydd yn gyfrifol am y camweddu, yn enwedig y rheiny sy'n dilyn y gemau ieuenctid," meddai.

"Mae'r rhieni yn gorymateb os yw rhywun yn troseddu yn erbyn eu plant.

"Ond yr wyf wedi sylwi bod pobl yn ymddwyn yn fwy ymosodol y tymor hwn ac mae'r cefnogwyr yn fwy ymosodol na'r chwaraewyr.

"Dwi ddim yn gwybod os oes unrhyw beth mwy y gallwn ni wneud.

"Y tymor diwethaf roedd chwaraewr wedi brathu chwaraewr arall - mae'n anhygoel."

Ymchwiliadau

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am dystion ynghylch "ymosodiad difrifol" honedig ar chwaraewr yng nghanol gêm yn gynharach y mis hwn.

Digwyddodd yr ymosodiad honedig yn ystod buddugoliaeth ail dîm Tre-gŵyr yn erbyn ail dîm y Coopera Arms ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 5.

Dywed Heddlu De Cymru fod dyn 24 oed wedi arestio ac wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymchwiliadau'n parhau.

Dywedodd Carl Shackley, aelod o uned cymorth ymchwiliadol Heddlu De Cymru: "Roedd yr ymosodiad hwn yn hollol ddianghenraid a bu rhaid i ddyn ifanc gael triniaeth yn yr ysbyty am anafiadau difrifol i'w wyneb.

"Roedd nifer o bobl yn gwylio'r gêm a byddai llawer ohonynt wedi gweld yr ymosodiad.

"Rwy'n erfyn arnynt i gysylltu â'r heddlu cyn gynted â phosib."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol