E.coli: Meithrinfa ym Mangor ar gau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd meithrinfa Tir na n-Og ym Mangor ei chau wedi'r achosion

Mae plentyn sy'n mynychu meithrinfa ym Mangor ac oedolyn sydd â chysylltiad â'r feithrinfa wedi eu heintio ag E.coli 0157.

Daw'r achosion fis ar ôl achosion mewn meithrinfa yn Amlwch, Ynys Môn.

Mae'r feithrinfa wedi cau wrth i ymchwiliad barhau ac mae profion yn cael eu cynnig i blant sy'n mynychu'r feithrinfa.

Deellir bod Iechyd Cyhoeddus Cymru yn edrych ar ganlyniadau profion ar bedwar person arall.

Maen nhw hefyd yn ystyried cysylltiad posib gyda meithrinfa Tri Ceffyl Bach yn Amlwch, sydd erbyn hyn wedi cau.

Mae swyddogion iechyd a thîm iechyd yr amgylchedd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn ogystal â chyngor Gwynedd, Ynys Môn a Chonwy yn ymchwilio.

Bydd staff y feithrinfa a'r rhai sydd mewn risg - y rhai sydd â chysylltiadau agos gyda'r rhai sy'n sâl - yn cael profion.

'Profion'

Dywedodd llefarydd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru y dylai rhieni gasglu samplau ar ôl i'w plant fynd i'r tŷ bach mor fuan ag sy'n bosib.

"Rydym hefyd yn ymchwilio i gysylltiadau posib gyda'r achos o E.coli 0157 yn Amlwch, Ynys Môn, ym mis Hydref," meddai Dr Chris Whiteside, ymgynghorydd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

"Fe fydd hi'n beth amser cyn y bydd canlyniadau profion ar gael," meddai.

Ni fydd yr un plentyn nac aelod o staff yn cael mynychu'r feithrinfa oni bai eu bod wedi cael dau brawf negyddol am E.coli 0157.

Bydd yn rhaid bod 48 awr rhwng y ddau brawf.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, gall y salwch amrywio o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd, gyda chrampiau difrifol posib yn y stumog.

Mae'n effeithio'n benodol ar blant ifanc ac ar bobl oedrannus ac, mewn nifer fach o achosion, gall fod yn angheuol.

Mae mesurau rheoli digonol ac arferion hylendid da yn bwysig i atal heintiau gan E.coli O157, ac mae'r rhain yn cynnwys:

Golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd.

Dylai unrhyw un â phryderon gysylltu â'u meddyg teulu neu ffonio llinell gymorth y Gwasanaeth Iechyd ar 0845 46 47.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol