£360,000 i gylchgronau Cymraeg

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunDerbyniwyd 20 o geisiadau i'w hystyried

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi grantiau blynyddol gwerth £360,000.

Fe fydd yr arian ar gael i helpu cyhoeddi 16 o gylchgronau Cymraeg yn ystod 2012-2015.

Derbyniwyd 20 o geisiadau i'w hystyried, sef ceisiadau ariannol gwerth £415,000.

Penderfynwyd atal y grant i'r cylchgrawn Tu Chwith.

'Gostyngiad sylweddol'

Dywedodd y Cyngor: "Er bod y cylchgrawn wedi gwneud gwaith pwysig yn meithrin ysgrifenwyr ifainc roedd y gostyngiad sylweddol yn y gwerthiant yn ystod y blynyddoedd diweddar yn arwydd clir nad oedd y cylchgrawn bellach yn bodloni'r gynulleidfa darged ac felly'n syrthio'n fyr o'i nod".

Yn sgil y penderfyniad i atal grant Tu Chwith, fe gytunwyd i sefydlu cronfa ddatblygu gyda'r pwyslais ar hybu gwaith awduron ifanc gan drafod gyda chylchgronau eraill sut orau i roi cyfleoedd cyhoeddi iddynt yn ogystal ag ymchwilio i ddulliau cyhoeddi aml-blatfform i gyrraedd to o ddarllenwyr newydd.

O'r ceisiadau newydd a dderbyniwyd eleni, dywedodd y cyngor bod aelodau'r Panel Grantiau yn "edmygu'r modd roedd cyhoeddwyr Y Glec a Wa-w! wedi llwyddo i gyhoeddi nifer o rifynnau heb nawdd, a hynny drwy ymroddiad y golygyddion.

"Yn anffodus, nid oedd modd cefnogi'r cylchgronau hyn heb beryglu dyfodol rhai o'r cyhoeddiadau eraill o fewn y gyllideb bresennol".

Dywedodd Richard Owen, Pennaeth Adran Grantiau Cyhoeddi'r Cyngor: "Mae'n hynod bwysig ein bod yn abl i gynnal yr ystod o gyhoeddiadau ar gyfer y darllenwyr,"

"Mae'n arwydd o apêl y deunydd fod y cylchgronau hyn yn cyrraedd cynifer o ddarllenwyr.

"Mae cyfanswm gwerthiant y cylchgronau a gefnogir yn agos at 32,000 a gellir amcanu bod nifer y darllenwyr o leiaf deirgwaith hynny."

Dyma'r cylchgronau fydd yn derbyn cefnogaeth am y cyfnod 2012-2015:

Rhifynnau mewn blwyddyn/ Grant Blynyddol

Newyddion/Materion Cyfoes

Y Cymro (52) £18,000

Barn (10) £80,000

Golwg (50) £73,000

Llenyddiaeth a Chrefydd

Barddas (4) £24,000

Cristion (6) £4,800

Gair y Dydd (4) £2,400

Taliesin (3) £28,500

Y Traethodydd (4) £8,000

Hamdden: Plant

Wcw (12) £36,000

Cip (10) £26,000

Hamdden: Oedolion

Y Casglwr (3) £1,500

Fferm a Thyddyn (2) £2,000

Lingo Newydd (6) £18,000

Llafar Gwlad (4) £7,000

Y Selar (4) £12,000

Y Wawr (4) £10,000

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol