Llanbed: Diwedd i gynllun trac seiclo?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynllun yn cynnwys cae pêl-droed a byrddau picnic

Mae pobl Llanbedr Pont Steffan yn parhau yn obeithiol o gael trac beics parhaol yn y dre' er gwaetha penderfyniad cyngor sir ynglŷn â dyfodol cae chwarae.

Penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion na fydden nhw'n estyn prydles i Gyngor Tref Llanbed ar gyfer cae Maesyderi, sef rhan o hen Ysgol Gynradd Ffynnonbedr.

Gobaith y cyngor tre' yw sefydlu trac BMX ar y safle.

Nawr bwriad y cyngor sir yw rhoi trwydded flynyddol i'r cyngor tre' er mwyn iddyn nhw barhau i ddefnyddio'r cae.

Yn wreiddiol yn 2009, roedd y cyngor tre' wedi cael prydles o dair blynedd tan fis Ebrill 2012.

Dywedodd adroddiad ar ran y cyngor sir mai'r gobaith yn y pendraw yw gwerthu'r tir ar gyfer datblygwyr.

Buddsoddiad

Roedd yn adroddiad yn poeni y byddai ymestyn y brydles yn gwanhau'r cyfle i werthu'r tir.

Ond roedd y cyngor tre' yn awyddus i gael prydles er mwyn sicrhau na fyddai buddsoddi mewn trac BMX yn fuddsoddiad ofer.

Mae Pwyllgor Rheoli Cae Maesyderi wedi codi miloedd o bunnoedd ar gyfer datblygu'r cae gan gynnwys grant o £15,000 o Gronfa Gwobrwyo Cymhelliant Heddlu Dyfed-Powys.

Eisoes mae'r pwyllgor wedi datblygu'r cae drwy greu cae pêl droed anffurfiol yno yn ogystal â gosod byrddau picnic.

Cred rhai y byddai modd dod i gytundeb gydag unrhyw ddarpar ddatblygwyr ynglŷn â sicrhau bod rhan o'r safle yn cael ei gadw ar gyfer hamddena.

Ar ôl penderfyniad y cyngor, dywedodd Maer a chynghorydd Sir Llanbed, Hag Harris, bod y sefyllfa yn "un cymhleth iawn"

"Mae'r cae yn rhan o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Ceredigion.

"Er hynny mae penderfyniad y cabinet i gynnig trwydded i'r cyngor tref yn golygu y byddwn ni'n gallu chwarae gêm hir dymor i geisio sicrhau bod pobl Llanbed yn gallu defnyddio'r cae fel lle cyhoeddus.

"Yn y tymor hir ein dyhead yw prynu neu brydlesu cae Maesyderi gan greu er enghraifft trac BMX ar gyfer pobl Llanbed."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol