Mwy yn ddi-waith yng Nghymru eto

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae diweithdra ar ei lefel ucha' ers 17 mlynedd, yn ôl y Swyddfa Ystadegau

Mae'r raddfa ddiweithdra yng Nghymru wedi cynyddu i bron i 10%, yn ôl ystadegau gyhoeddwyd fore Mercher.

Dyma'r raddfa ucha' yn holl wledydd datganoledig y DU.

Roedd 'na 137,000 o bobl allan o waith yng Nghymru yn y tri mis hyd at fis Medi - cynnydd o 14,000 o'i gymharu â'r tri mis blaenorol.

Mae'n golygu bod y raddfa ddiweithdra yng Nghymru'n 9.3% ar hyn o bryd.

Trwy'r DU mae nifer y di-waith wedi cynyddu 129,000 i 2.62 miliwn dros y chwarter diwetha'.

1.02m

Mae nifer y bobl ifanc sydd heb waith ar ei lefel ucha' erioed gan fod 1.02 miliwn o bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yn ddi-waith.

Yn ôl manylion y Swyddfa Ystadegau, mae'r raddfa diweithdra hefyd wedi cynyddu i 8.3%.

Roedd nifer y bobl oedd allan o waith ac yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith wedi codi 5,300 - i 1.6 miliwn ym mis Hydref.

Wrth gyfeirio at yr ystadegau diweithdra ar gyfer Cymru, dywedodd y Gweinidog Busnes, Edwina Hart: "Mae Llywodraeth Cymru yn gwrando ac yn ymateb i anghenion busnesau yng Nghymru wrth i ni gyd geisio creu a diogelu swyddi o ansawdd yng Nghymru yn ystod yr argyfwng economaidd byd-eang.

"Heddiw (dydd Mercher) rydym wedi lansio pecyn deuol o gymorth i fusnesau sy'n cael trafferth benthyca arian.

"Gyda'i gilydd bydd y ddwy gronfa'n cyfrannu hyd at £55 miliwn i fusnesau Cymru ac yn creu hyd at 5,000 o swyddi newydd.

"Bydd ein cynllun swyddi, gwerth £75 miliwn, hefyd yn creu 4,000 o swyddi'r flwyddyn dros dair blynedd i bobl ifanc sy'n chwilio am waith ar hyd a lled Cymru."

'Cenhedlaeth o amddifadedd'

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar yr economi, Alun Ffred Jones AC fod yr ystadegau'n cryfhau'r alwad am weithredu ar yr economi.

"Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio droeon fod cymunedau Cymru'n wynebu argyfwng difrifol ac mae'r ffigurau hyn yn dangos hynny.

"Yn waeth byth, mae'r cynnydd dychrynllyd mewn diweithdra ymhlith yr ifanc yn amlinellu'r argyfwng rŵan ond mae hefyd yn golygu y bydd 'na broblemau yn y dyfodol, gan beryglu creu cenhedlaeth o amddifadedd."

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi galw am fwy o fuddsoddi mewn addysg, hyfforddiant a datblygiad economaidd i geisio taclo diweithdra.

Dywedodd Eluned Parrott, llefarydd y blaid ar Fentergarwch a Busnes: "Rydym ni angen sicrhau bod gan ein pobl ifanc y sgiliau hanfodol i ddod o hyd i waith ar ôl iddyn nhw adael addysg. Ar hyn o bryd, dyw hyn ddim yn digwydd.

"Mae'n hanfodol ein bod yn gweithredu i fynd i'r afael â diweithdra, gan ddefnyddio mentrau i ddatblygu sgiliau gwerthfawr. Mae angen i'r mentrau yma fod yn rhai hirdymor, yn hytrach na chynnig cynlluniau gwaith tymor byr."

'Yn gwaethygu'

Yn ôl Paul O'Shea, Ysgrifennydd Unsain: "Mae'n amlwg fod y sefyllfa ddiweithdra yn y DU yn gwaethygu. Mae angen i'r llywodraeth weithredu i newid y patrwm. Mae'n amlwg nad yw eu polisïau economaidd cyfredol yn gweithio.

"All economi Cymru ddim fforddio cael mwy o ddiweithdra, ond gyda'r sefyllfa ddiweddara' rydyn ni'n ei hwynebu oherwydd y glymblaid yn San Steffan, rwy'n ofni mai gwaethygu fydd pethau."

Wrth gyfeirio at ystadegau ar draws y DU, dywedodd Gweinidog Gwaith San Steffan, Chris Grayling: "Mae'r ffigurau hyn yn dangos faint o effaith yn union mae argyfwng yr Ewro yn ei gael ar ein heconomi.

"Rhaid i'n partneriaid Ewropeaidd gymryd camau brys i sefydlogi'r sefyllfa," ychwanegodd.

Cydweithredu

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, fod yr ystadegau'n tanlinellu'r angen am fwy o gydweithredu rhwng gweinidogion Llundain a Chaerdydd.

"Mae'r ystadegau'n siomedig ond ddim yn syndod.

"Allwn ni ddim dianc rhag effaith argyfwng yr ewro ond fe fyddai'r sefyllfa'n waeth heb gynllun sefydlogi Llywodraeth San Steffan sy'n ymdrechu hyd yr eitha i adfer yr economi.

"Rydyn ni'n gorfod ymateb i fethiannau Llafur yn y gorffennol."

Roedd y raddfa ddiweithdra ar ei hucha' yn y DU yng ngogledd ddwyrain Lloegr (11.6%), ac ar ei hisa' yn ne orllewin Lloegr (6.6%).

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol