Barod i fynd i'r carchar yn hytrach na thalu dirwy

  • Cyhoeddwyd
Tracey JohnFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Tracey John yn credu bod y cyngor yn ei defnyddio fel esiampl

Mae dynes yn honni ei bod yn barod i fynd i'r carchar yn hytrach na thalu dirwy am daflu sigarét y tu allan i'w chartre'.

Cafodd Tracey John, 48 oed o Bontypridd, ddirwy o £350 gan ynadon lleol, yn ogystal â chostau o £100 am wrthod talu dirwy £75 yn y fan a'r lle.

Dywedodd Ms John: "Maen nhw'n gwneud i mi deimlo fel 'mod i'n droseddwr mawr...dyw e ddim fel petawn i'n gyfrifol am ladrad enfawr."

Yn ôl llefarydd ar ran cyngor Rhondda Cynon Taf, wnawn nhw ddim goddef "eco-droseddwyr".

Cafodd ei dal yn ysmygu ar garreg drws ei chartre' ym Maesycoed gan swyddog sbwriel oedd yn cerdded heibio.

Mae hi'n honni iddi gael hysbysiad cosb benodol er iddi godi'r sigarét i fyny.

Wedi iddi wrthod talu'r ddirwy, cafodd yr achos ei anfon i lys ynadon Pontypridd, ble y cafodd ei dyfarnu'n euog yn ei habsenoldeb.

'Dim bwriad talu'

Cafodd ddirwy o £350 gan y llys, yn ogystal â gorchymyn i dalu £115 mewn costau.

Wrth ymateb i'r ddedfryd, dywedodd nad oedd ganddi unrhyw fwriad talu'r ddirwy, gan fynnu ei bod wedi cael ei thrin yn annheg.

Dywedodd: "Fe af i'r carchar os bydd rhaid - does 'na yr un ffordd y byddaf yn talu'r ddirwy am ollwng sigarét y tu allan i fy nrws ffrynt.

"Mae'n gwestiwn o ryddid - fe wnes i godi'r sigarét ar ôl ei ollwng. Fe ddigwyddodd y tu allan i fy nhŷ fy hun yn fy stryd fy hun.

"Dy'n nhw ddim yn bod yn deg: maen nhw'n meddwl y gallan nhw gymryd mantais ohonof i er mwyn gwneud esiampl.

Problem

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed cyngor Rhondda Cynon Taf fod gwastraff sigaréts yn un o'u prif broblemau sbwriel

"Ond 'dwi ddim yn mynd i ildio, 'dwi ddim am gael fy nychryn, rwy'n mynd i ymladd hyn yr holl ffordd i'r pen."

Yn y gorffennol, mae cyngor Rhondda Cynon Taf wedi gweithredu polisi llym ar sbwriel.

Mae'r awdurdod wedi cael gwerth £69,300 mewn dirwyon sbwriel dros y ddwy flynedd ddiwetha'.

Dywedodd Nigel Wheeler, o gyngor Rhondda Cynon Taf: "Taflu bonion sigarét yn anghyfreithlon yw'r broblem unigol waetha' drwy'r ardal.

"Yn ogystal ag anharddu'r amgylchedd, mae'r drosedd yn gallu denu llygod.

"Byddwn ni'n gwneud popeth y gallwn i ddileu'r math hwn o ymddygiad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol