Achos: Gwadu llofruddio baban

  • Cyhoeddwyd

Mae cwpl wedi gwadu llofruddio plentyn pedwar mis oed yng Nghaerhirfryn.

Mae Christopher Roberts, 19 oed, o Drefyclo, Powys, a Karen Irvine, 19 oed, o Lark Field, Penrith wedi'u cyhuddo o lofruddiaeth ac o achosi neu adael plentyn i farw.

Cafwyd hyd i'r bachgen yn ei gartref yn Scotforth, Caerhirfryn, ym mis Tachwedd a bu farw o waedu i'r ymennydd yn yr ysbyty rhai dyddiau'n ddiweddarach.

Mae'r ddau wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth a byddant yn ymddangos yn Llys y Goron Preston ar Fawrth 12 2012.