Mae Ysbyty Prifysgol Caerdydd yn 40 mlwydd oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cymerodd bron ddeng mlynedd i adeiladu Ysbyty Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd wedi’r seremoni torri’r dywarchen gyntaf yn y 1960au.
Disgrifiad o’r llun, Roedd cynllunio ar gyfer yr ysbyty yn dyddio nôl i 1953, wrth i’r cyngor ystyried sawl safle cyn dewis Y Waun Ddyfal
Disgrifiad o’r llun, Oedwyd y cynlluniau tan 1958 oherwydd pryderon ynglŷn ag arian. Yn ogystal â chynnig lle ar gyfer 800, ac yna 1,000 o gleifion, roedd hefyd am fod yn ysbyty dysgu blaenllaw. Ar y pryd, costiodd tua £12.5m.
Disgrifiad o’r llun, Lansiwyd cystadleuaeth bensaernïol ar gyfer yr ysbyty a gafodd ei ennill gan S W Milburn a Phartneriaid o Gasnewydd.
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y llun yma ei dynnu yn 1962 cyn cychwyn y gwaith adeiladu yn Y Waun Ddyfal. Cychwynnwyd gwaith ar yr ysbyty deintyddiaeth yn 1963 ac ar y prif ysbyty yn 1966.
Disgrifiad o’r llun, Dyma lun o'r awyr o’r safle adeiladu. Cafodd ei ddewis oherwydd ei leoliad cyfleus i weddill Caerdydd ac wrth ystyried y priffyrdd i dde-ddwyrain Cymru oedd am gael eu hadeiladu.
Disgrifiad o’r llun, Codi’r garreg sylfaen i’w lle wrth i’r gwaith adeiladu parhau.
Disgrifiad o’r llun, “Nid yn unig yw hwn yn adeilad modern sy'n llawn o’r holl offer a chyfleusterau gorau, ond hefyd yn ysbyty dysgu ac ysgol feddygaeth gyfunol newydd,” meddai cadeirydd y bwrdd ysbytai ar y pryd.
Disgrifiad o’r llun, Y seremoni gorffen yn 1967
Disgrifiad o’r llun, Llun o'r awyr o’r safle wrth i’r gwaith adeiladu barhau yn 1968
Disgrifiad o’r llun, Y gorwel yn newid i rywbeth mwy cyfarwydd i’r rhai sy’n teithio trwy Gaerdydd heddiw
Disgrifiad o’r llun, Y Frenhines yn y seremoni agoriadol ar 19 Tachwedd 1971, wrthi iddi oedi ger stondin gacennau'r WRVS.
Disgrifiad o’r llun, Y Frenhines y tu allan i’r ysbyty deintyddiaeth yn ystod y seremoni agoriadol. Yr ysgol ddeintyddiaeth oedd y gyntaf i agor ar y safle yn 1965.
Disgrifiad o’r llun, Diddordeb mawr wrth i’r claf cyntaf cyrraedd yr ysbyty.
Disgrifiad o’r llun, Yr ysbyty yn ystod y gaeaf gyntaf.