Cytuno ar gostau ychwanegol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y bont yn cysylltu siroedd Dinbych a Chonwy

Mae cynghorwyr Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno i glustnodi £500,000 ychwanegol ar gyfer cynllun Y Foryd yn Y Rhyl.

Cafodd y penderfyniad ei wneud wedi i'r awdurdod drafod adroddiad sy'n datgelu fod cost y cynllun wedi cynyddu i £9.9 miliwn, ac y byddai angen buddsoddiad pellach gan y cyngor er mwyn i'r cynllun gael ei wireddu.

Yr amcangyfrif gwreiddiol ar gyfer y prosiect oedd £9.2 miliwn, ond mae hynny wedi cynyddu o £700,000 cyn i'r gwaith ddechrau hyd yn oed.

Mae Cynllun Harbwr y Foryd yn rhan o brosiect ehangach i adfywio gogledd Cymru sy'n cael ei ariannu'n bennaf drwy Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru (WEFO) a Llywodraeth Cymru.

Fis Chwefror fe wnaeth cynghorwyr Sir Ddinbych roi sêl bendith ar gyfer y cynllun sy'n cynnwys codi pont gerdded newydd dros afon Clwyd yn ogystal â datblygu ardal yr harbwr.

Mae'r cynllun yn cynnwys estyn y morglawdd presennol a chreu 100 o lefydd angori ar gyfer cychod.

Mae yna fwriad hefyd i godi siopau a llefydd bwyta fel rhan o'r prosiect.

Yn wreiddiol roedd yr holl arian heblaw am £150,000 i ddod o Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

Ond nawr mae disgwyl i'r cyngor sir dalu'r gost ychwanegol o £500,000.

Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn Mawrth 2013.

Straeon perthnasol