Arestio dyn 34 oed

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi arestio dyn 34 oed wedi "digwyddiadau amheus" yn Nhywyn ger Abergele.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn ymchwilio wedi i ddyn geisio denu merched i mewn i'w gar ar fwy nag unn achlysur.

Roedd y digwyddiad diweddara brynhawn Gwener y tu allan i ysgol.

Mae'r heddlu'n apelio am dystion.