Cost cynllun wedi codi £700,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae'r bont newydd yn rhan o'r cynllun ehangach dros Y Foryd

Datgelwyd fod cost cynllun ail-ddatblygu harbwr Y Foryd yn Y Rhyl eisoes wedi cynyddu £700,000 cyn i'r gwaith ddechrau.

Ym mis Chwefror fe roddodd cynghorwyr Sir Ddinbych sêl bendith i gynlluniau ar gyfer y prosiect, y cynllun cyfalaf mwyaf i'r awdurdod.

Bydd y prosiect, sy'n ceisio hybu twristiaeth, yn cynnwys pont cerddwyr dros Afon Clwyd, estyn y morglawdd i ddarparu 100 o angorfeydd ychwanegol a chreu sgwâr cyhoeddus lle bydd siopau, caffis ac adeiladau eraill.

Bydd y cynlluniau'n cael eu harddangos i'r cyhoedd dros y penwythnos ond mae adroddiad cyfrinachol fydd yn mynd gerbron cynghorwyr yr wythnos nesaf yn dweud bod y gost wedi cynyddu o £9.2 miliwn i £9.9 miliwn.

£1m

Daeth addewid o dros £9m o'r gost gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop ond fel arwydd o'i ymrwymiad mae'r cyngor wedi cael cais i gyfrannu £500,000 yn ychwanegol at yr £150,000 yr oedden nhw'n ei gyfrannu'n wreiddiol.

Gofynnir i'r cyngor gymeradwyo'r cynnig a chlustnodi £500,000 ychwanegol i gronfa wrth gefn rhag ofn y bydd mwy o gostau.

Y cyfanswm o fenthyciad ar gyfer y prosiect fydd £1m a'r gobaith yw y bydd y cynllun wedi ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2013.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol