£250,000 i daclo'r chwistrell fôr yng Nghaergybi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Deifiwr yn taclo problem y chwistrell fôr

Mae dros £250,000 yn cael ei wario i gael gwared â chreadur ymledol mewn marina yn y gogledd.

Y gred yw bod y chwistrell fôr wedi cyrraedd Caergybi, Ynys Môn, ar longau a deithiodd o Japan.

Mae'r creadur eisoes yn Iwerddon ac mae wedi ei ganfod ar fwiau a chadwyni angori yn harbwr Caergybi er 2009.

Mae'r creadur o Japan yn wreiddiol yn gallu niweidio bywyd môr o bob math, ac mae'r cyngor yn credu y gallai fygwth meysydd cregyn gleision yn Y Fenai cyn hir gan ei fod yn lledu'n gyflym.

Tywydd cynhesach

Chwistrell fôr sbyngaidd yw Didemnum vexillium sy'n lliw mwstard, melyn neu oren golau neu lwydfelyn.

Mae'n teimlo fel lledr ac yn debyg i smotiau golau fflat neu gwyr yn diferu oddi ar strwythurau artiffisial sy'n union o dan wyneb y dŵr.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Llywodraeth Cymru sy'n talu am y gwaith

Mae ganddi wythiennau tebyg i ddail, yn ogystal â thyllau mân drosti.

Cafodd cynllun peilot i geisio cael gwared â'r creadur ei gynnal yn 2009,

Ac yn awr bydd staff y cyngor yn gweithio cyn i dymheredd y môr godi yn y gwanwyn gan ei bod yn lledaenu'n gyflymach mewn tywydd cynhesach.

Dros fisoedd y gaeaf bydd y cyngor yn gosod bagiau anferth ar holl strwythurau tanddwr y marina, gan y bydd hyn yn atal ocsigen i'r creadur.

Cafodd y cynllun ei gymeradwyo wedi i Lywodraeth Cymru gytuno i dalu am y gwaith fydd yn costio £250,000

Dywedodd llefarydd ar ran Marina Caergybi fod y creadur yn beryglus i'r amgylchedd naturiol ond nad oedd yn achosi unrhyw broblemau iddyn nhw.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol