Dêl clwb Wrecsam yn y fantol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Daeth cytundeb i brynu Clwb Pêl-droed Wrecsam ym mis Medi

Mae pryniant Clwb Pêl-droed Wrecsam yn y fantol oherwydd pryderon am faterion cyfreithiol.

Cytunodd perchnogion presennol y clwb ym mis Medi gydag Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam i drosglwyddo'r awenau ond roedd hyn yn dibynnu ar sêl bendith yr awdurdodau pêl-droed.

Mae'r perchnogion, Geoff Moss ac Ian Roberts, wedi dweud bod Cymdeithas Pêl-droed Lloegr wedi gofyn am warantau llym iawn fyddai'n sicrhau mai y nhw fyddai'n talu dyledwyr y clwb yn y dyfodol.

Dywedodd yr FA fod eu rheolau yn glir ac nad oedd eu gofynion nhw wedi newid.

Mewn datganiad dywedodd y perchnogion nad oedd modd iddyn nhw gynnig "siec agored" ac y byddai'n rhaid cael swm ac amser penodol i'r amod.

Hefyd fe fyddai rhaid i'r ymddiriedolaeth gytuno.

Os na fydd yr ymddiriedolaeth yn cytuno, byddai'n rhaid symud yn gyflym, dod o hyd i brynwr arall, neu fe fydd cadw'r clwb i fynd yn dalcen caled.

Mae un o gyfarwyddwyr yr ymddiriedolaeth, Spencer Harris, yn mynnu eu bod wedi dilyn camau diwydrwydd ariannol dyladwy ar y sail y byddai gwarant gan Geoff Moss, un o'r perchnogion.

"Os oes newid safbwynt ar hynny, rydym yn credu y byddai hynny yn annilysu ein diwydrwydd ariannol dyladwy ac fe fyddai hynny yn ei dro yn annilysu'r mandad gan ein haelodau i gwblhau'r pryniant.

"Rydym yn credu fod newid safbwynt wedi bod ers i ni gyrraedd cytundeb."

Gofynnodd BBC Cymru i'r FA am sylw gan eu bod wedi craffu ar y pryniant am fod Wrecsam yn chwarae yn un o'u cynghreiriau nhw.

Ond dywedodd llefarydd ar ran yr FA na fyddai'n gwneud sylw heblaw dweud fod eu rheolau yn gwbl glir ac nad oedd eu gofynion wedi newid.

'Gwarantau personol'

Daw'r anghydfod diweddaraf yn hanes cythryblus clwb wrth i'r sefyllfa edrych yn well o lawer ar y cae, gyda Wrecsam ar frig tabl Uwchgynghrair Blue Square Bet.

Dywedodd y perchnogion presennol mewn datganiad: "Mae'r FA wedi gosod cyfarwyddyd newydd y gallwn ond ei ddisgrifio fel gwarantau personol llym iawn ar y perchnogion presennol.

"Mewn rhai achosion mae ein cyfreithiwr ni wedi eu disgrifio fel rhai sy'n llymach na'r hyn sy'n arferol mewn cyfraith gwlad.

"Mae'n dweud y bydd rhaid i'r ddwy ochr newid yn wyneb y cyfarwyddyd newydd. Bydd rhaid i'r FA gydnabod na allwn gynnig siec agored o dan ofynion y gwarantau personol ac y bydd rhaid felly cael swm ac amser penodol.

"Rhaid i'r ddwy ochr dderbyn hyn.

"Ysgrifennodd ein cyfreithiwr at YCW yn amlinellu safbwynt newydd yr FA ac argymell ateb - rydym yn gobeithio cael ateb o fewn 24 awr a symud ymlaen.

"Gan na fydd YCW yn cynorthwyo i redeg y clwb fe fydd hi'n dalcen caled cadw'r clwb i fynd am hir. Felly mae amser yn ein herbyn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol