Dynes wedi marw mewn damwain car

  • Cyhoeddwyd

Bu farw dynes 34 oed ar ôl damwain car ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Mawrth.

Roedd ffordd yr A4064 rhwng Brynmenyn a Llangeinor ar gau am bum awr wedi'r ddamwain tua 10.10am.

Bu farw'r ddynes 34 oed, oedd yn byw yn lleol, yn y fan a'r lle.

Cafodd merch 14 oed a merch ddyflwydd oed eu hanafu ac aed â'r ddwy i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont.

Dywedodd Heddlu De Cymru mai un car oedd yn y ddamwain, car BMW 325 gwyrdd.

Mae swyddog arbennig gyda'r heddlu yn cynnig help a chefnogaeth i'r teulu.

'Tystion'

Mae'r crwner wedi ei hysbysu.

"Rydym yn apelio am dystion," meddai'r Arolygydd Rob Gwynne-Thomas o Heddlu De Cymru.

"Roedd y ffordd yn brysur ar y pryd ac rydym yn awyddus i glywed oddi wrth unrhyw un oedd yn teithio yn yr ardal ar y pryd.

"Rydym hefyd eisiau clywed oddi wrth unrhyw un welodd y car yn cael ei yrru cyn y ddamwain neu unrhyw un sydd heb gysylltu gyda ni eisoes."

Cafodd y ffordd ei hailagor am 3pm wedi i'r heddlu gynnal ymchwiliad fforensig a symud y cerbyd.

"Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb am eu cydweithrediad tra oedd y ffordd ar gau," meddai'r arolygydd.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai gysylltu gyda'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol