Hwb i gynlluniau addysg cyfrwng Cymraeg yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae cynlluniau Cyngor Abertawe i gynyddu nifer yr ysgolion cyfrwng Cymraeg yn y ddinas gam yn nes at gael eu gwireddu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi ei sêl bendith ar gyfer sefydlu ysgol newydd ar hen safle Ysgol Gynradd y Cwm er mwyn darparu mwy o lefydd a lleihau'r pwysau ar ysgolion cyfrwng Cymraeg eraill yr ardal.

Yr ysgol newydd yn ardal Bon-y-maen fydd yr ail ysgol gynradd Gymraeg i gael ei chreu yn y ddinas mewn 12 mis.

Yr wythnos hon cafodd Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan yn Nhreforys ei hagor yn swyddogol.

Mae sêl bendith y llywodraeth i ysgol arall yn hwb i gynllun addysg 2020 y cyngor, sy'n ceisio gwella safonau ac ansawdd dysgu, yn ogystal â gwneud gwell defnydd o adnoddau.

'Safle addas'

Dywedodd Mike Day, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Addysg: "Mae hyn yn newyddion da i Abertawe, yn enwedig cyfrwng Cymraeg.

"Dros y pum mlynedd ddiwetha' yn unig mae dros 700 o leoedd addysg cyfrwng Cymraeg wedi'u creu yn Abertawe i gwrdd â'r cynnydd mewn galw gan deuluoedd lleol, sydd eisiau i'w plant gael eu dysgu drwy'r iaith.

"Hen safle'r Cwm ym Mon-y-maen yw'r mwya' addas ar gyfer yr ysgol newydd.

"Bydd yn lleddfu'r pwysau ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sy'n bodoli eisoes a bydd yn golygu na fydd yn rhaid i blant deithio y tu allan i'w cymuned i fynd i'r ysgol cyfrwng Cymraeg agosaf."

Penderfynodd Leighton Andrews, Gweinidog Addysg Cymru, dderbyn cynnig Cyngor Sir Abertawe ar ôl ystyried sylwadau o blaid ac yn erbyn a ddaeth i law drwy ymgynghoriad statudol.

Yn ei ymateb i'r cyngor, dywedodd ei fod yn credu y byddai'r cynllun yn cyfrannu'n bositif tuag at bolisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith Gymraeg.

Yn ôl adroddiad y llywodraeth: "Fe ddylai darparu rhagor o leoedd cyfrwng Cymraeg fod o fudd i ysgolion cyfagos, fel Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las, gan y dylai atal yr ysgolion rhag gorlenwi.

"Mae'r gweinidog yn falch bod lleoliad yr ysgol newydd yn golygu y bydd rhieni sy'n dymuno addysg cyfrwng Cymraeg yn gallu cael darpariaeth yn lleol.

"Mae'r gweinidog yn deall bod darpariaeth cyfrwng Saesneg eang yn yr ardal a disgwylir i hyn barhau yn y dyfodol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol