Miriam Beard ar fechnïaeth gartref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Miriam Beard wedi pledio'n euog i dwyllo dros £50,000

Mae cyn-gydlynydd prosiect Cymunedau yn Gyntaf yn ardal Wrecsam ar fechnïaeth gartref cyn cael ei dedfrydu.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth Miriam Beard, 55 oed, newid ei phle a phledio'n euog i naw cyhuddiad o hawlio arian drwy dwyll.

Fe aeth hi â dros £50,000 oddi wrth gynllun ym Mhlas Madoc.

Ddydd Gwener fe aed â hi i'r ysbyty o Lys y Goron Yr Wyddgrug ar ôl i'r llys glywed iddi gymryd tabledi.

Wedyn fe gafodd ei rhyddhau ar fechnïaeth i uned seiciatryddol yn Wrecsam ond mae'r llys wedi caniatáu iddi gael dychwelyd adref i Henllan ger Dinbych tan y bydd yn cael ei dedfrydu ym mis Rhagfyr.

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands na allai anwybyddu'r hyn ddigwyddodd yn y llys ddydd Gwener a bod hyn yn ymgais ar ei rhan hi i sicrhau nad oedd y broses gyfreithiol yn cael ei dilyn.

Er iddi gymryd tabledi, mae adroddiad wedi dweud nad oedd angen triniaeth feddygol.

Cydweithredu

Yn ôl yr adroddiad, doedd dim tystiolaeth o iselder neu orffwylltra ac roedd risg o achosi niwed i'w hun yn isel.

Ar gais ei bargyfreithiwr, Mr Russell Davies, fe ganiatodd y barnwr iddi aros yn ei chartref tan y dedfrydu.

Fe fydd rhaid iddi gydweithredu gyda'r Gwasanaeth Prawf wrth iddyn nhw baratoi adroddiadau a rhaid iddi aros yn y tŷ rhwng 8pm a 7am bob dydd.

Rhybuddiodd y barnwr fod y cyhuddiadau'n ddifrifol iawn yn ymwneud â symiau sylweddol o arian cyhoeddus.

Roedd y rheithgor wedi clywed bod Beard wedi defnyddio asedau'r elusen er ei budd ei hun.

Yng nghanol yr achos yr wythnos ddiwetha fe blediodd yn euog i naw cyhuddiad o dwyll ac fe blediodd ei mab, Darrell Kelly, 35 oed, yn euog i chwe chyhuddiad yn ei erbyn.

Mae'r barnwr wedi ei rhybuddio y gallai wynebu cyfnod o dan glo.

Rhoi trefn

Dywedodd y barnwr hefyd ei bod yn ymwybodol ei bod wedi bod yn hunanol ond roedd hi'n cael ei rhyddhau ar fechnïaeth i'w chartref er mwyn rhoi trefn ar bethau.

Fe fydd Beard yn cael ei dedfrydu yn yr wythnos sy'n dechrau Rhagfyr 5 yn Llys y Goron Caernarfon.

Mae disgwyl i wrandawiad atafaeliad o dan Y Ddeddf Elw Troseddau gael ei gynnal ym mis Mawrth.

Roedd achos y mab o Radcliffe, Manceinion, wedi ei gynnal mewn gwrandawiad cynharach yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol