Ffrwydradau: Difrodi blychau postio

Cyhoeddwyd

Cafodd pump o flychau postio eu difrodi mewn "cyfres" o ffrwydradau yng Ngheredigion.

Yn ôl Heddlu Dyfed-Powys, maen nhw'n ystyried y posibilrwydd fod tân gwyllt wedi cael ei roi yn y blychau, mewn ardal wledig ger Llanbedr Pont Steffan.

Roedd post y tu mewn i'r blychau wedi'i ddinistrio ac roedd difrod wedi'i achosi i ffyrdd cyfagos oherwydd nerth y ffrwydradau.

Dywed yr heddlu y gallai'r ffrwydradau fod wedi achosi niwed corfforol difrifol ac maen nhw'n galw ar i lygad dystion gysylltu â nhw.

Yn ôl llefarydd ar ran yr heddlu: "Mae'r difaterwch llwyr yma ynglŷn â diogelwch y cyhoedd, eitemau'r Post Brenhinol a'u gweithwyr, yn achos pryder mawr.

"Roedd gan y dyfeisiau a ddefnyddiwyd, a'r ffrwydradau a achoswyd ganddynt, y potensial i achosi anafiadau difrifol i gerddwyr neu gerbydau cyfagos.

"Rydym yn gofyn i'r cyhoedd fod yn wyliadwrus a dweud wrth yr heddlu os ydyn nhw'n gweld unrhyw beth amheus, er mwyn ceisio dod o hyd i, ac erlyn, y troseddwyr hyn."

Roedd 'na ddigwyddiadau tebyg yn ardal Llanbed ym mis Tachwedd dair blynedd yn ôl, meddai'r heddlu.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol