Llywydd Newydd i'r Urdd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Eirian Stephen Jones yw Llywydd newydd Yr Urdd

Cyhoeddwyd mai Eirian Stephen Jones o Ynys Môn fydd Llywydd yr Urdd eleni yn dilyn cyfarfod Cyngor Urdd Gobaith Cymru ddydd Sadwrn.

Mae Eirian, sy'n 33 oed, yn wreiddiol o Lynfaes ond yn byw erbyn hyn yn Llannerchymedd gyda'i gŵr, Arwyn.

Athrawes yw hi yn Ysgol Gynradd Rhosybol ac wrth ei bodd yn hyfforddi plant yr ysgol i gystadlu mewn Eisteddfodau.

Roedd yn stiwardio am nifer helaeth o flynyddoedd ac mae wedi bod ag aelodau'r Urdd ar deithiau i Disneyland Paris ac i sioeau ym Manceinion a Lerpwl.

Atgofion

Dywedodd Eirian: "Dechreuais i gystadlu yn ifanc iawn a bûm yn cystadlu yn gyson tan yn 24 oed.

"Prin iawn oeddwn yn cyrraedd y Genedlaethol ond dwi'n credu'n gryf mai cymryd rhan sy'n bwysig."

Un o'i hatgofion gorau oedd yn 2004 pan ddaeth Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Ynys Môn.

"Fi oedd Cadeirydd y Pwyllgor Ieuenctid ac mi wnaethon ni godi dros £6,000 tuag at darged yr Eisteddfod," meddai.

"Roedd criw arbennig iawn ar y pwyllgor a dyma arweiniodd at sefydlu Aelwyd yr Ynys.

"Mae'r Aelwyd yn dal yn mynd o nerth i nerth heddiw."

Roedd hi'n Ysgrifennydd Cylch Cefni am bum mlynedd ac mae hi ar hyn o bryd yn Ysgrifennydd Cylch Alaw/Cybi ac yn aelod o bwyllgor Rhanbarth yr Urdd yn Ynys Môn.

"Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at gael bod yn Llywydd yr Urdd am y flwyddyn nesaf," meddai.

'Anrhydedd'

"Mae'n anrhydedd cael bod yn llysgennad i fudiad ieuenctid Cymru.

"Dwi hefyd yn edrych ymlaen at fynychu holl ddigwyddiadau cyffrous yr Urdd yn ystod y flwyddyn a chael treulio wythnos gyfan yn yr Eisteddfod fydd yn weddol agos i'm cartref."

Yng nghyfarfod Cyngor yr Urdd hefyd derbyniwyd Adroddiad Blynyddol Urdd Gobaith Cymru 2010 - 2011.

Mae'r adroddiad yn rhoi sylw arbennig i griw o bobl ifanc sydd wedi cael profiadau trwy fod yn aelod o'r Urdd.

Dywedodd Efa Gruffudd Jones, prif weithredwr y mudiad: "Rwy'n edrych ymlaen at gydweithio gydag Eirian, ac yn dymuno'n dda iddi dros y flwyddyn i ddod."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol