Llys: Dirwy i AS Ewropeaidd

  • Cyhoeddwyd
Jill EvansFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Jill Evans ei bod yn bwriadu talu am drwydded

Mae Aelod Seneddol Ewropeaidd wedi ei dedfrydu i dalu dirwy o £575 wedi iddi wrthod talu am drwydded teledu.

Penderfynodd Llywydd Plaid Cymru, Jill Evans, beidio â thalu am drwydded fel rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ynghylch dyfodol S4C.

Daeth yr ymgyrch i ben y penwythnos diwethaf wedi i'r BBC a S4C gytuno ynglŷn â dyfodol y sianel Gymraeg tan 2017.

Plediodd Evans yn euog i'r cyhuddiad o beidio â thalu am drwydded teledu pan ymddangosodd gerbron Llys yr Ynadon Pontypridd Ddydd Gwener.

"Gwarth"

Dywedodd ei bod yn bwriadu talu am drwydded yn awr.

Clywyd ei chefnogwyr yn gweiddi "gwarth" pan gafodd Evans ei dedfrydu i dalu dirwy o £500 ynghyd â £60 o gostau gordal dioddefwr o £15.

Yn ystod y gwrandawiad esboniodd Evans ei bod hi wedi gwrthod talu am drwydded teledu am ei bod hi'n pryderu am ddyfodol S4C.

Cyn iddi gael ei dedfrydu gan yr ynadon, gofynnodd Evans iddynt gymryd mewn ystyriaeth natur wleidyddol ei phrotest.