Heddlu'n ymchwilio i ymosodiad difrifol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunMae'r heddlu yn awyddus i siarad gyda'r ddau ddyn yma

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn ymchwilio i ymosodiad difrifol yng ngorsaf rheilffordd Llanelli nos Iau.

Maen nhw wedi cyhoeddi lluniau camera cylch cyfyng o ddau ddyn y maen nhw am eu holi.

Digwyddodd yr ymosodiad am tua 6:30pm nos Iau, gan adael dyn 48 oed o Borth Tywyn wedi torri ei en.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Mark Cleland, sy'n arwain yr ymchwiliad:

"Cafodd swyddogion eu galw i orsaf rheilffordd Llanelli am tua 6:30pm ar ôl clywed adroddiadau am ymosodiad difrifol am blatfform 1.

"O ganlyniad i'r ymosodiad atgas yma, cafodd gên y dioddefwr ei dorri mewn tri lle, ac mae'n aros i gael llawdriniaeth.

"Ar ôl siarad gyda thystion ac astudio lluniau o gamera cylch cyfyng, rydym am siarad gyda'r ddau ddyn yn y llun.

Tacsi

"Mae'r cyntaf tua 5'7" o daldra gyda gwallt byr brown golau neu gochlyd. Roedd yn gwisgo siaced law lwyd gyda phocedi ar draws y frest, crys-T golau gyda logo Nike a throwsus tywyll.

"Roedd yn cario bag glas gyda logo gwyn a streipiau melyn ar y cefn.

"Mae'r ail ddyn tua 6' o daldra ac o gorff mawr, ac roedd ganddo wallt byr tywyll. Roedd yn gwisgo siaced ddu gyda logo gwyn arni, a jeans glas.

"Aeth y ddau i mewn i'r orsaf a chroesi'r bont i blatfform 1. Fe gawson nhw'u gweld wedyn yn cerdded yn ôl drwy'r bont cyn gadael yr orsaf ac i Great Western Crescent.

"Y tro olaf iddyn nhw gael eu gweld oedd yn mynd i mewn i dacsi ger Stryd Neville ychydig wedi 6:30pm.

Apelio

"Roedd hwn yn ymosodiad difrifol iawn, ac rydym yn awyddus i ddod o hyd i'r ddau ddyn yma gan ein bod yn credu fod ganddyn nhw wybodaeth allweddol mewn perthynas â'r digwyddiad hwn.

"Os oedd unrhyw un yng ngorsaf Llanelli tua adeg yr ymosodiad, neu yn adnabod y ddau berson yn y llun, byddwn yn gofyn iddyn nhw gysylltu â'r heddlu ar frys."

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 405040 gan roi rhif digwyddiad 556 ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol