Tata: Colli 70 o swyddi

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab
disgrifiad o’r llunDywed y cwmni mai rhan fechan o'r busnes sy'n cau

Mae arweinwyr undebau wedi ymateb yn ddig ar ôl i gwmni Tata gyhoeddi y bydd 70 o swyddi yn cael eu colli ar safle Llanwern yng Nghasnewydd.

Dywedodd Roy Rickhuss ar ran undeb Community: "Mae hyn yn enghraifft arall o fusnes da gyda gweithlu ffyddlon yn wynebu cau oherwydd cyflwr ofnadwy'r economi, ac absenoldeb cynllun ar gyfer gweithgynhyrchu.

"Rydym yn ceisio cael trafodaethau brys gyda'r cwmni a byddwn yn ymchwilio i bob opsiwn i geisio cynnal y busnes ac osgoi'r angen am ddiswyddiadau gwirfoddol".

Cadarnhaodd llefarydd ar ran Tata fod un rhan o'r busnes yn Llanwern - Tata Steel Construction Products (TSCP) - yn cau.

Colled

Dywedodd fod TSCP "wedi bod yn gwneud colled yn gyson dros gyfnod o nifer o flynyddoedd", a bod y cwmni wedi penderfynu nad oes modd iddo dalu ffordd.

Pwysleisiodd y llefarydd mai rhan fechan iawn - 0.25% - o'r gwaith yn Llanwern oedd TSCP.

Er hynny fe fydd 70 o'r 1400 o weithwyr ar y safle - 5% o'r gweithlu - yn colli eu gwaith rhwng nawr a mis Ionawr / Chwefror 2012.

Ym Mis Medi, fe ddechreuodd prosiect £1 biliwn ar gyfer cymuned newydd ar ran o safle'r hen waith dur yn Llanwern.

Mae'r prosiect yn cynnwys adeiladu 4,000 o dai dros yr 20 mlynedd nesaf, gan greu 6,000 o swyddi newydd a pharc busnes.

Mae'r datblygwyr St Modwen wedi bod wrthi yn clirio'r safle ers pum mlynedd ac arwyddon nhw gytundeb i gyflawni'r gwaith gyda Chyngor Casnewydd yn 2010.

Pryderon

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru:

"Yn amlwg mae hyn yn newyddion siomedig. Rydym yn bryderus am yr heriau parhaus sy'n wynebu'r diwydiant dur yn y DU yn gyfan, nid dim ond effaith y dirwasgiad ond hefyd anghenion y gweithdrefnau rheoleiddio.

"Mae'r prif weinidog wedi cwrdd â TATA yn ddiweddar i drafod y pryderon, ac fe fydd yn parhau i gwrdd â chynrychiolwyr ar lefel lleol a chenedlaethol a gwneud yr hyn allwn i gefnogi datblygiad a dyfodol y diwydiant dur yng Nghymru."

Straeon perthnasol