Heddlu'n apelio wedi lladrad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, bbc

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad yng Nghasnewydd.

Digwyddodd y lladrad ger cae rygbi Pill Harriers am tua 10:15pm nos Fawrth, Tachwedd 1.

Roedd dyn yn cerdded ar hyd y parc ger y cae pan ddaeth dau ddyn ato.

Wrth iddyn nhw sgwrsio, datgelodd un o'r dynion gyllell 'Stanley' a mynnu cael bag y dioddefwr.

Wrth iddo wneud hynny fe wnaeth y dyn arall ddwyn ffôn symudol a waled y dyn ac fe redodd y ddau i ffwrdd i gyfeiriad Stryd Commercial.

Cafodd y lleidr cyntaf ei ddisgrifio fel dyn gwyn yn ei 20au cynnar, tua 5'7" o daldra ac o gorff athletaidd. Roedd yn gwisgo het las golau a 'hoodie' glas.

Roedd yr ail o gorff tenau ac o dras gymysg. Roedd heb eillio ac roedd yn gwisgo 'hoodie' a throwsus du.

Roedd y ddau yn siarad gydag acenion lleol.

Dylai unrhyw dystion neu unrhyw un sydd â gwybodaeth allai fod yn ddefnyddiol, gysylltu â'r heddlu ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol