Twyll: Ymgais i adennill arian

Miriam Beard Image copyright BBC news grab
Image caption Dywedodd Miriam Beard cyn yr achos nad oedd yn euog o dwyllo

Mae pennaeth cynllun oedd i fod i gynorthwyo stad o dai difreintiedig yn wynebu achos llys i adennill arian a dwyllodd o'r cynllun.

Daeth Miriam Beard, 55 oed o Henllan, Sir Ddinbych, â'r achos twyll yn ei herbyn i ben yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau drwy newid ei phle i euog.

Mae'n cyfadde' iddi "odro" mwy na £51,000 o gynllun Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc ger Wrecsam.

Bydd gwrandawiad pellach ddydd Gwener i gael yr arian yn ôl.

Bydd yn cael ei dedfrydu y mis nesaf.

Gwadu

Clywodd yr achos ei bod wedi dargyfeirio mwy na £50,000 o arian yr elusen iddi hi ei hun a'i theulu.

Yn wreiddiol roedd wedi gwadu'r cyhuddiadau, ac wedi gwadu dweud celwydd am ei hoed a'i chymwysterau.

Image copyright BBC news grab
Image caption Miriam Beard oedd yn gyfrifol am gynllun Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc ger Wrecsam

Ond yna ddydd Iau fe blediodd yn euog i naw o 12 cyhuddiad.

Roedd y rhain yn cynnwys cyhuddiadau iddi dalu ei mab mwy na £18,000 am ddefnydd carafán oedd yn eiddo i gynllun Plas Madoc llywodraeth Cymru.

Fe wnaeth hefyd ganiatáu i'w mab dalu am werth £4,000 o danwydd gan ddefnyddio arian y sefydliad, ac roedd wedi creu honiadau am wasanaeth oedd yn cael eu darparu i bobl ifanc er mwyn hawlio £25,000 iddi hi ei hun.

Pryderon

Dechreuodd cynllun Plas Madoc yn 2001, ond fe fynegwyd pryderon mor fuan â 2003 am y modd y cafodd y cynllun ei fonitro a'i archwil

Ymunodd Beard â'r cynllun yn 2003, ac fe ddigwyddodd y troseddau rhwng 2007 a 2009.

Codwyd cwestiynau am Blas Madoc gan gynnwys rhai gan bobl oedd yn gweithio yno - pobl fel Frank Biggs.

Dywedodd: "Roeddwn i'n dweud wrthyn nhw nad oedd pethau'n iawn yno ac y dylai fod archwiliad, ond chafodd dim byd ei wneud.

"Cafodd nifer o Aelodau Cynulliad wybod, cafodd nifer o wleidyddion wybod gen i nad oedd pethau'n iawn, ond chafodd dim ei wneud. Dydw i ddim yn deall pam."

Fe blediodd mab Beard, Daryl Kelly - 35 oed o Fanceinion - yn euog i chwe chyhuddiad yn ei erbyn mewn gwrandawiad blaenorol yng Nghaerdydd.

Bydd ei achos yntau i adennill yr arian hefyd yn cael ei glywed ddydd Gwener, ac fe fydd yntau hefyd yn cael ei ddedfrydu y mis nesaf.

'Gwaith da'

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru: "Rydym yn croesawu'r datblygiad yma.

"Rydym yn ystyried y camddefnydd o arian cyhoeddus fel mater difrifol iawn, ac rydym wedi adolygu ein gweithdrefnau i sicrhau eu bod yn gadarn.

"Mae'n bwysig nad yw'r achos yma yn difrïo'r gwaith da sy'n cael ei gyflawni gan y rhaglen Cymunedau'n Gyntaf.

"Mae'r achos yma yn son am ganran fechan iawn o gyllideb Cymunedau'n Gyntaf, sydd ar hyn o bryd yn fwy na £40 miliwn y flwyddyn."io.

Straeon perthnasol