Twyll: Ymgais i adennill arian

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Miriam Beard cyn yr achos nad oedd yn euog o dwyllo

Mae pennaeth cynllun oedd i fod i gynorthwyo stad o dai difreintiedig yn wynebu achos llys i adennill arian a dwyllodd o'r cynllun.

Daeth Miriam Beard, 55 oed o Henllan, Sir Ddinbych, â'r achos twyll yn ei herbyn i ben yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau drwy newid ei phle i euog.

Mae'n cyfadde' iddi "odro" mwy na £51,000 o gynllun Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc ger Wrecsam.

Bydd gwrandawiad pellach ddydd Gwener i gael yr arian yn ôl.

Bydd yn cael ei dedfrydu y mis nesaf.

Gwadu

Clywodd yr achos ei bod wedi dargyfeirio mwy na £50,000 o arian yr elusen iddi hi ei hun a'i theulu.

Yn wreiddiol roedd wedi gwadu'r cyhuddiadau, ac wedi gwadu dweud celwydd am ei hoed a'i chymwysterau.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Miriam Beard oedd yn gyfrifol am gynllun Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc ger Wrecsam

Ond yna ddydd Iau fe blediodd yn euog i naw o 12 cyhuddiad.

Roedd y rhain yn cynnwys cyhuddiadau iddi dalu ei mab mwy na £18,000 am ddefnydd carafán oedd yn eiddo i gynllun Plas Madoc llywodraeth Cymru.

Fe wnaeth hefyd ganiatáu i'w mab dalu am werth £4,000 o danwydd gan ddefnyddio arian y sefydliad, ac roedd wedi creu honiadau am wasanaeth oedd yn cael eu darparu i bobl ifanc er mwyn hawlio £25,000 iddi hi ei hun.

Pryderon

Dechreuodd cynllun Plas Madoc yn 2001, ond fe fynegwyd pryderon mor fuan â 2003 am y modd y cafodd y cynllun ei fonitro a'i archwil

Ymunodd Beard â'r cynllun yn 2003, ac fe ddigwyddodd y troseddau rhwng 2007 a 2009.

Codwyd cwestiynau am Blas Madoc gan gynnwys rhai gan bobl oedd yn gweithio yno - pobl fel Frank Biggs.

Dywedodd: "Roeddwn i'n dweud wrthyn nhw nad oedd pethau'n iawn yno ac y dylai fod archwiliad, ond chafodd dim byd ei wneud.

"Cafodd nifer o Aelodau Cynulliad wybod, cafodd nifer o wleidyddion wybod gen i nad oedd pethau'n iawn, ond chafodd dim ei wneud. Dydw i ddim yn deall pam."

Fe blediodd mab Beard, Daryl Kelly - 35 oed o Fanceinion - yn euog i chwe chyhuddiad yn ei erbyn mewn gwrandawiad blaenorol yng Nghaerdydd.

Bydd ei achos yntau i adennill yr arian hefyd yn cael ei glywed ddydd Gwener, ac fe fydd yntau hefyd yn cael ei ddedfrydu y mis nesaf.

'Gwaith da'

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru: "Rydym yn croesawu'r datblygiad yma.

"Rydym yn ystyried y camddefnydd o arian cyhoeddus fel mater difrifol iawn, ac rydym wedi adolygu ein gweithdrefnau i sicrhau eu bod yn gadarn.

"Mae'n bwysig nad yw'r achos yma yn difrïo'r gwaith da sy'n cael ei gyflawni gan y rhaglen Cymunedau'n Gyntaf.

"Mae'r achos yma yn son am ganran fechan iawn o gyllideb Cymunedau'n Gyntaf, sydd ar hyn o bryd yn fwy na £40 miliwn y flwyddyn."io.

Straeon perthnasol