Perchennog tir yn 'dorcalonnus'

  • Cyhoeddwyd
Sally Layver-EdwardsFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Chafodd neb ei anafu oherwydd y tirlithriad

Mae perchennog parc gwyliau lle gadawyd 15 o garafannau wrth y dibyn ar ôl tirlithriad wedi dweud ei bod hi a'i theulu yn teimlo'n 'dorcalonnus' yn dilyn y digwyddiad.

Dywedodd Sally Layver-Edwards, sy'n rhedeg Parc Gwyliau Porthceri ger Y Barri ym Mro Morgannwg gyda'i theulu, ei bod wedi gweld crac yn y tir dair wythnos yn ôl.

Cysylltodd ag arbenigwyr ynghylch y crac yn y tir ond mae'n cyfaddef fod pawb wedi eu synnu gan gyflymder y tirlithriad.

Dywedodd ei bod yn teimlo'n "sâl iawn" yn dilyn y tirlithriad.

Wylo

"Rydyn ni wedi bod yn y busnes am amser hir iawn...mae hyn yn dorcalonnus ac rydyn ni wedi cael ysgytwad," meddai.

"Roeddwn i'n teimlo'n sâl iawn.

"Roedd dwy garafán yn hongian rhwng chwech ac wyth troedfedd dros y dibyn.

"Rwy'n sicr fe fyddai'n cael pum munud i wylo pan gaf i amser i wneud hynny ymhen wythnos neu ddwy".

Fe ddigwyddodd y tirlithriad tua 10:00pm nos Lun. Chafodd neb ei anafu.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn asesu'r peryglon ar y safle

"Mae'r bobl sy'n aros yn y carafannau ar y dibyn wedi bod yn dod yma gyda'u plant a'u hwyrion am fwy na 10 mlynedd," meddai Mrs Layver-Edwards.

"Mae'r rhai a gafodd eu gwagio yn gynharach wedi achub llawer o'u heiddo ac rwy'n gobeithio y gallwn ni achub yr holl garafannau."

Asesu peryglon

Dywedodd Mrs Layver-Edwards fod yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Rheoli Traethlin Cymru yn fodlon â'r camau roedd perchnogion y Parc Gwyliau wedi cymryd cyn, ac ar ôl y tirlithriad.

Ychwanegodd fod daearegwyr wedi bod yn monitro'r safle ers iddi godi pryderon am y crac yn y tir a bod cyfarpar wedi eu colli yn sgil y tirlithriad.

"Doedd dim syniad gennym ni y byddai'r tirlithriad yn digwydd mor gyflym," meddai.

Dywedodd Cyngor Bro Morgannwg y byddai eu swyddogion yn asesu'r peryglon ar y safle cyn cynghori tirfeddianwyr ynglŷn ag unrhyw waith adfer fydd angen ei wneud.

Dywedodd Mrs Layver-Edwards y byddai'r tirlithriad yn effeithio ei busnes.

"Rydyn ni wedi colli 16 llain o dir yn sgil y tirlithriad felly fe fydd hynny wedi datbrisio'r parc," meddai.

"Fyddwn ni byth yn cael arian rhent am y lleiniau hyn eto."

Mae 'na gyfanswm o 300 o leiniau yn y maes carafannau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol