Crughywel: Cwmni adeiladu yn colli apêl

Cyhoeddwyd

Mae'r cwmni sy'n gobeithio codi 200 o dai ar hen wersyll milwrol wedi colli eu hapêl yn erbyn penderfyniad i wrthod caniatâd cynllunio.

Penderfynodd Crickhowell Estates apelio i Lywodraeth Cymru wedi i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wrthod y cais cynllunio ym mis Mehefin.

Byddai'r datblygiad yng Nghwrt-y-Gollen yng Nghrughywel wedi cynnwys cartref nyrsio, meithrinfa plant ac unedau diwydiannol.

Dywedodd Crickhowell Estates eu bod yn "siomedig iawn" â'r penderfyniad.

'Ystyried ein hopsiynau'

Roedd swyddogion cynllunio'r Parc wedi argymell derbyn y cynllun ond penderfynodd cynghorwyr ei wrthod.

"Rydyn ni'n siomedig iawn â phenderfyniad y Gweinidog," meddai llefarydd ar ran y cwmni.

"Rydyn ni'n dal i gredu fod y datblygiad arfaethedig yn darparu'r ymateb mwyaf addas i'r safle tir llwyd hwn ac y byddai Dyffryn Grwynwy a Crughywel wedi elwa ohono.

"Fe fyddwn ni'n adolygu'r sefyllfa ac ystyried ein hopsiynau."

Cafodd pryderon ynghylch maint y datblygiad a'i leoliad ger ffordd yr A40 eu codi yn gynharach eleni.

Dywed gwrthwynebwyr y byddai gwasanaethau lleol yn methu dygymod â datblygiad o'r fath.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol