Apêl am ddyfrgi sydd wedi'i anafu

  • Cyhoeddwyd
Y dyfrgi yn LlandrindodFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Gwelwyd yr anifail yn hercian wedi iddo gael ei anafu

Mae prif weithredwr cyngor yn apelio am help i ganfod dyfrgi sydd wedi ei anafu.

Gwelwyd yr anifail yn hercian ger llyn y tu ôl i swyddfeydd Cyngor Powys yn Llandrindod.

Ddydd Mercher anfonodd prif weithredwr yr awdurdod lleol, Jeremy Patterson, e-bost at staff yn apelio am wybodaeth ynghylch y dyfrgi mewn ymgais i sicrhau bod yr anifail yn cael triniaeth ar ei bawen.

Mae'r dyfrgi wedi denu nifer o ymwelwyr i'r llyn.

Mae swyddog bioamrywiaeth y cyngor, Dr Emma Guy, wedi gofyn i bobl cysylltu â'r cyngor cyn gynted ag y byddan nhw'n gweld yr anifail.

Mae'r cyhoedd wedi eu cynghori i beidio nesáu at yr anifail i osgoi iddo ddioddef o drallod gormodol.

Swil

Dywedodd Mrs Guy nad oedd hi'n hollol sicr a oedd car wedi bwrw'r dyfrgi neu fod ganddo ddraenen yn ei bawen.

"Mae'r dyfrgi wedi dod yn enwog yn lleol ac mae pobl wedi cymryd ato'n fawr iawn," meddai Dr Guy.

"Dyw pobl ddim yn ei boeni o gwbl ac mae 'na adroddiadau ei fod wedi ffroeni esgid bachgen."

Yn ôl Dr Guy mae dyfrgwn yn tueddu bod yn swil ac yn ceisio osgoi pobl ar bob cyfri.

Bu mam a phedwar cenau yn byw yng nghyffiniau'r llyn yn ystod y gwanwyn ond nid oes neb wedi eu gweld ers yr haf.

"Mae'r dyfrgi hwn wedi bod yma ers rhai wythnosau ond dydyn ni ddim yn sicr os y fam neu un o'r cenau yw ef neu hi," meddai Dr Guy.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol