Beard: Euog o dwyll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Plediodd Miriam Beard (yn y llun gyda'i gŵr James) yn euog i dwyll

Mae swyddog oedd yn gyfrifol am wella amodau byw pobl yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru wedi cyfaddef iddi ddefnyddio dros £51,000 o arian cyhoeddus ar gyfer dibenion personol.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug plediodd Miriam Beard yn euog i naw o'r 12 cyhuddiad yn ei herbyn.

Roedd cydlynydd cynllun Cymunedau'n Gyntaf ym Mhlas Madoc ger Wrecsam, un o ystadau mwyaf difreintiedig yng Nghymru, wedi gwadu'r cyhuddiadau yn flaenorol.

Dywedodd yr erlynydd Karl Scholz nad oedd o fudd i'r cyhoedd i barhau â'r achos yn erbyn ei gŵr James Beard.

Bydd y cyhuddiadau yn ei erbyn yn aros ar y ffeil.

Mae disgwyl i lys benodi arolygwyr ariannol ddydd Gwener er mwyn ceisio adfer peth o'r arian.

Bydd Beard yn cael ei dedfrydu mewn mis.

Hefyd yn cael ei ddedfrydu'r un pryd, bydd ei mab Daryl Kelly, 35 oed, o Fanceinion.

Roedd o eisoes wedi pledio'n euog i chwe chyweddiad yn ei erbyn.

Cafodd Beard ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Ond rhybuddiodd y barnwr Rhys Rowlands ei bod hi'n wynebu cyfnod o garchar.

Yn ystod yr achos dywedodd yr erlyniad fod Beard, 55 oed, o Henllan ger Dinbych wedi defnyddio arian yr elusen fel incwm i'w theulu.

Roedd hi'n talu ei mab Daryl Kelly £18,300 gan honni ei fod o'n berchen carafán ar lan y môr, a'i fod yn ei rentu i'r prosiect er mwyn i drigolion Plas Madoc ei defnyddio.

Tanwydd

Pan ddechreuodd pobl amau'r stori dywedodd wedyn ei bod wedi talu ei mab £18,300 dros gyfnod o ddwy flynedd er mwyn diogelu a gwneud gwaith cynnal a chadw ar y garafán.

Dywedodd er mai'r elusen oedd yn berchen ar y garafán ei bod am gadw hynny'n dawel "neu byddai trigolion yn mynnu ei ddefnyddio.

Fe wnaeth Beard hedyd drefnu bod ei mab yn gallu defnyddio ei cherdyn tanwydd. Fe waeth o wario £4,000 ar danwydd dros gyfnod o 15 mis.

Fe wnaeth hi drefnu bod dau siec, gyda chyfanswm o dros £25,000 yn cael ei dalu i gyfrif ei thad. Roedd hynny, meddai, er mwyn daprau gwasanaethau i blant.

Honiadau ffug

Ddigwyddodd hynny ddim.

Cafodd yr arian ei dynnu o gyfri ei thad a'i symud i'w chyfrif hi.

Does dim awgrym fod ei thad yn gwybod am yr hyn a ddigwyddodd.

Roedd Beard wedi honni ar gam fod hyn wedi ei gymeradwyo gan Ymddiriedolwyr er mwyn rhwystro arian nad oedd wedi ei wario yn cael ei anfon yn ôl i Lywodraeth Cymru.

Roedd hi hefyd wedi pledio'n euog i gyhuddiad o wneud honiad ffug ei bod wedi prynu treiler Ifor Williams ar gyfer y prosiect.

Cafodd Beard ei phenodi fel cydlynydd yn 2003.

Roedd hi wedi dweud celwydd pan gafodd ei phenodi gan gyngor Wrecsam.

Roedd hi'n honni ei bod wedi bod hi wedi gadael y brifysgol ac yna wedi mynd syth i weithio ar ôl cael graddau lefel A

Ond doedd hi erioed wedi bod i'r brifysgol. Roedd hi i fod i eistedd chwe arholiad - wedi methu tri a heb sefyll y tri arall.

Dywedodd yr erlyniad nad oedd hi wedi datgelu ei record droseddol i'r cyngor.

Yn 1979 cafodd ei charcharu am gynllwynio i dwyllo.

Cafodd y tri chyhuddiad arall yn ei herbyn eu cadw ar ei ffeil.

Straeon perthnasol