Cerddorfa'n ymestyn allan i ysgolion arbennig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae cyngherddau'r gerddorfa yn dod i'r ystafell ddosbarth trwy cywaith DVD

Mae prosiect gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn ceisio dod â cherddoriaeth glasurol i ddisgyblion ysgolion arbennig yng Nghymru.

Bellach mae gan y plant gyfle i glywed cyngherddau cerddoriaeth glasurol yn eu hystafell ddosbarth.

Mae'n dilyn ymgyrch gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i ddosbarthu pecynnau adnoddau i bob ysgol ac uned arbennig a phob ysgol gynradd yng Nghymru.

Mae'r pecynnau adnoddau'n cynnwys DVD a CD o gyngerdd arbennig a recordiwyd yn gynharach eleni.

Maent hefyd yn cynnwys nodiadau athrawon wedi'u dyfeisio i gynnig rhywbeth i ddisgyblion amrywiol eu medrau ac i gefnogi athrawon amrywiol eu profiad cerddorol.

Adran Allgyrch Addysg a Chymuned y Gerddorfa oedd yn gyfrifol am anfon y pecynnau i'r ysgolion.

"Bu ein gwaith gyda disgyblion o ysgolion ac unedau arbennig yn rhan bwysig iawn o'n rhaglen allgyrch dros y deuddeng mlynedd ddiwethaf," meddai Suzanne Hay, y Rheolwr Addysg a Chymuned.

"Rydym wrth ein boddau o weld mai canlyniad cam nesaf y gwaith yma fydd anfon yr Adnoddau Cerddoriaeth Athrawon Arbennig i bob ysgol ac uned arbennig ac ysgol gynradd yng Nghymru."

I ddathlu rhyddhau'r pecynnau adnoddau yma bydd y Gerddorfa'n perfformio cyfres o gyngherddau arbennig yng Nghaerdydd heddiw.

Hefyd gan y BBC