Disgyblion yn elwa o gronfa goffa cwpl

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Harris, Charlotte James a Rhiannon IrelandFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Carwyn Harris, Charlotte James a Rhiannon Ireland eisoes wedi elwa o'r cynllun

Mae cronfa a sefydlwyd er cof am Ben a Catherine Mullany eisoes yn cynorthwyo pobl ifanc sydd am gael gyrfa ym myd meddygaeth.

Cafodd Catherine Mullany, oedd yn feddyg, a'i gŵr Ben eu llofruddio ar eu mis mêl yn y Caribî yn 2007.

Sefydlwyd y gronfa mentora er cof amdanynt i greu cyswllt rhwng pobl ifanc sydd â diddordeb mewn meddygaeth a phobl broffesiynol sy'n gallu eu hannog i lwyddo.

Mae tri o ddisgyblion blwyddyn 11 yn Ysgol Gyfun Cwrt Sart yn Llansawel eisoes wedi elwa.

Mae gan Carwyn Harris, Charlotte James a Rhiannon Ireland fentoriaid y maent yn gallu siarad gyda nhw ar e-bost mewn awyrgylch diogel a chefnogol.

Mae'n gyfle i'r tri gael atebion gan bobl broffesiynol ym myd meddygaeth na fyddai ar gael iddyn nhw fel arfer.

'Penderfyniad allweddol'

Dywedodd Pennaeth Ysgol Cwrt Sart, Alan Rowlands: "Mae'r mentoriaid wedi gwneud a gweld y cyfan, ac yn gwybod yn union beth y mae'r disgyblion yn ei deimlo.

"Maen nhw'n gallu cadw'r disgyblion ar y trywydd iawn pan fo pethau'n mynd yn galed, a'u gyrru i'r cyfeiriad cywir pan mae angen penderfyniad allweddol."

Cafodd cynllun mentora Cronfa Mullany ei lansio mewn ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot ym mis Medi mewn partneriaeth gyda Gyrfaoedd Cymru.

Mae pum ysgol arall eisoes yn rhan o'r cynllun gydag eraill yn ymuno ym mis Ionawr.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Sefydlwyd y cynllun diolch i gronfa goffa Ben a Catherine Mullany

Potensial

Dywedodd llefarydd ar ran Cronfa'r Mullanys: "Rydym wrth ein bodd o fedru ail-fuddsoddi yn y gymuned leol lle cafodd llawer o'r arian ddaeth i ni dros y tair blynedd ddiwethaf ei godi.

"Mae'r hyn sy'n digwydd yn y dyfodol yn dibynnu ar beth sy'n digwydd heddiw.

"Mae gan bobl ifanc Castell nedd Port Talbot botensial anferth, a nod y cynllun yw cefnogi disgyblion i gyrraedd y potensial a byw bywydau llawn.

"Does dim cyfyngiad amser ar y partneriaethau yma. Bydd disgyblion yn cael cefnogaeth tan iddyn nhw gyflawni eu targedau a thu hwnt.

"Ein gobaith yw y bydd disgyblion heddiw yn dod yn fentoriaid eu hunain yfory."