Trafod ad-drefnu addysg Caerffili

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae 'na gynnydd yn y galw am addysg Gymraeg yn y sir

Fe fydd Cyngor Sir Caerffili yn trafod cynlluniau i ad-drefnu addysg uwchradd yn y sir.

Mae'n rhaid i'r cyngor daclo llefydd gwag mewn ysgolion Saesneg ac ateb y galw cynyddol am fwy o lefydd yn yr ysgol Gymraeg.

Un opsiwn yw cau tair o'r 13 ysgol uwchradd yn y sir a chynyddu'r ddarpariaeth am addysg Gymraeg.

Does 'na ddim manylion penodol am gynlluniau o ran addysg Gymraeg ond mae'r manylion i'r cynghorwyr yn nodi y bydd 'na tua 900 o ddisgyblion yn fwy yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni erbyn 2020.

Gyda'r galw am addysg Gymraeg tua 140 y flwyddyn ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn rhagweld y bydd hyn yn cynyddu i 700 ymhlith disgyblion 11-16 oed.

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi dweud eu bod yn bryderus am benderfyniad y cyngor o ran dyfodol addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir.

Ysgol newydd

"Fe fydd penderfyniadau a wneir gan gynghorwyr ddydd Iau yn cael effaith uniongyrchol ar hawl rhieni i addysgu eu plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn y fwrdeistref," meddai'r gymdeithas.

Mae'n nodi'r angen ar fyrder i gynyddu llefydd uwchradd cyfrwng Cymraeg yn ardal Caerffili gan liniaru'r pwysau ar Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y sir ar hyn o bryd.

Roedd 'na gynnig i sefydlu ysgol uwchradd ar safle Sant Ilan yng Nghaerffili gan agor ym mis Medi 2012.

Ond dydi'r cyngor ddim yn ystyried hynny bellach am nad yw yn gynaliadwy.

"Fe fydd methu sefydlu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn mynd yn groes i egwyddor graidd Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru sy'n anelu i sicrhau fod awdurdodau lleol yn ymateb mewn ffordd wedi'i chynllunio ar gyfer y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg," ychwanegodd llefarydd ar ran RhAG.

"Mewn adeg o grebachu economaidd, oes modd cyfiawnhau peidio â gwneud defnydd o adeilad gwag, sy'n segur ers blynyddoedd, er mwyn darparu gwasanaeth craidd i drigolion Caerffili?

"Mae sicrhau fod darpariaeth yn ei le erbyn 2013 felly yn fater o argyfwng a ddylai gael ystyriaeth gwbl flaenllaw."

Fe fydd y cyngor yn cyfarfod nos Iau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol