Ymwelwyr yn Dychwelyd yn Allweddol i Oroesi’r Dirwasgiad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunBydd busnesau yn cael eu hannog i gynnig gwasanaeth gwych

Mae angen i fusnesau yn y diwydiant twristiaeth roi blaenoriaeth i wasanaeth gwych, cynnyrch unigryw a chroeso cynnes Cymreig er mwyn sicrhau bod ymwelwyr yn dychwelyd.

Dyna fydd prif neges cynhadledd Cynghrair Twristiaeth Cymru eleni er mwyn helpu busnesau mewn cyfnod anodd.

Mae'r gynhadledd eleni yn cael ei chynnal yn Llandrindod ar Dachwedd 6 a 7.

Bydd busnesau a chwmnïau o bob cwr o Gymru yn dod at ei gilydd i edrych ar y ffordd orau o sicrhau teyrngarwch ymwelwyr.

Prif anerchiad

Mae'r siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr gan bartneriaid y digwyddiad - Sefydliad Lletygarwch Prydeinig a Sefydliad Lletygarwch, ochr yn ochr ag arbenigwyr ag Ymgynghorwyr Ymchwil Wavehill, Croeso Cymru a Visit Britain.

Bydd y prif anerchiad yn cael ei gyflwyno gan Arglwydd Wigley o Gaernarfon.

Tra bod ffocws y sector gyhoeddus yn parhau ar ddenu ymwelwyr newydd, mae llygaid y sector breifat ar sicrhau teyrngarwch y rhai sydd eisoes yn ymweld â Chymru.

Dywedodd Chris Osborne, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru: "Ffocws y sector gyhoeddus, yn bennaf gan Croeso Cymru, yw marchnata cyrchfan a dod ac ymwelwyr newydd i Gymru.

"Dylai gweithredwyr llety, atyniadau, tai bwytai a gweithgareddau wedyn gystadlu am y busnes.

"Mae gan Gymru sylfaen o gwsmeriaid teyrngar ac mae synnwyr busnes yn dweud wrthym ei fod yn gost effeithiol i ffocysu ar gwsmeriaid sydd eisoes yn bodoli."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol