Carafanau: Ymchwiliad ar y gweill

Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliadau'n parhau i sut y gadawyd 15 o garafanau wrth y dibyn ar ôl tirlithriad mewn parc gwyliau ym Mro Morgannwg.

Bydd perchnogion Parc Gwyliau Porthceri ger Y Barri hefyd yn parhau â'u hymdrechion i dynnu'r carafanau oddi wrth ochr y clogwyn.

Fe ddigwyddodd y tirlithriad tua 10:00pm nos Lun. Chafodd neb ei anafu.

Yn ôl cyngor Bro Morgannwg, bydd eu swyddogion yn asesu'r safle ac yn cynghori'r tirfeddianwyr ynglŷn â pha waith atgyweirio fydd angen ei wneud.

Dechreuodd y gwaith o symud y carafanau i ran arall o'r safle ddydd Mawrth.

Mae 'na gyfanswm o 300 o leiniau yn y maes carafanau.

Cadarnhaodd gwylwyr y glannau'r Mwmbwls, Abertawe, iddyn nhw gael galwad gan un o swyddogion diogelwch y parc nos Lun, yn rhybuddio fod y tir yn erydu.

Aeth swyddogion gwylwyr y glannau i'r safle a darganfod nad oedd unrhyw un wedi'i anafu ac nad oedd unrhyw berygl uniongyrchol.

Cafodd safle'r erydiad ei nodi a throsglwyddwyd y digwyddiad i ofal cyngor Bro Morgannwg.

Hollt

Dywedodd Doug Davies, sy'n berchen ar garafán gerllaw, wrth BBC Cymru fod y tirlithriad tua 10 troedfedd (3m) o led a rhyw 200 llath (180m) o hyd.

"Mae blaen y clogwyn wedi disgyn o 'na. Mae hollt wedi ymddangos ac mae'r holl wynt a glaw wedi mynd y tu ôl iddo, a'i olchi i ffwrdd," meddai.

Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Chafodd neb ei anafu oherwydd y tirlithriad ger Parc Gwyliau Porthceri, Bro Morgannwg

Yn ôl perchennog carafán arall, Edward Nicholls, roedd y carafannau tua 4m (13 troedfedd) oddi wrth ochr y clogwyn cyn y tirlithriad. Roedd 'na lwybr cul yn rhedeg rhwng y cerbydau a'r ochr.

Dywedodd Miles Punter o Gyngor Bro Morgannwg fod erydiad o'r fath yn broblem, a'u bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Ychwanegodd mai cyfrifoldeb y cyngor oedd monitro'r arfordir, ond mai tirfeddianwyr oedd yn gyfrifol am eiddo preifat.

"Bydd ein swyddogion yn asesu'r risg o'r safle ar ôl y digwyddiad yma, ac yn cynghori tirfeddianwyr o unrhyw waith adfer sydd ei angen, gan gynnwys gwaith i ddiogelu aelodau'r cyhoedd sy'n defnyddio'r traeth.

"Ond y flaenoriaeth yw symud y 15 o garafannau sydd o fewn 40 llath i'r dibyn."

Yn ôl yr Aelod Seneddol lleol, Alun Cairns, fe fydd yn cysylltu â'r tirfeddianwyr, y cyngor ac Asiantaeth yr Amgylchedd i gael gwybod pa waith atgyweirio fydd ei angen i sicrhau diogelwch preswylwyr a'r cyhoedd sy'n defnyddio'r traeth.

15 o garafanau wrth y dibyn ar ôl tirlithriad mewn parc gwyliau ym Mro Morgannwg.

Bydd perchnogion Parc Gwyliau Porthceri ger Y Barri hefyd yn parhau â'u hymdrechion i dynnu'r carafanau oddi wrth ochr y clogwyn.

Fe ddigwyddodd y tirlithriad tua 10:00pm nos Lun. Chafodd neb ei anafu.

Yn ôl cyngor Bro Morgannwg, bydd eu swyddogion yn asesu'r safle ac yn cynghori'r tirfeddianwyr ynglŷn â pha waith atgyweirio fydd angen ei wneud.

Dechreuodd y gwaith o symud y carafanau i ran arall o'r safle ddydd Mawrth.

Mae 'na gyfanswm o 300 o leiniau yn y maes carafanau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol