e-Drosedd: Technoleg yn golygu cynnydd

  • Cyhoeddwyd
Facebook ar ffôn symudolFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl un siaradwr, mae'r defnydd o wefannau fel Facebook wedi arwain at gynnydd mewn e-drosedd

Mae'r defnydd o wefannau cymdeithasol a chynnal busnes symudol wedi arwain at gynnydd mewn e-drosedd.

Dyna fydd un o siaradwyr Uwchgynhadledd e-Drosedd Cymru yn ei ddweud ddydd Mercher wrth ddweud fod troseddu o'r fath yn costio £1 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn.

Bydd cynadleddwyr yn clywed honiad gan y trefnwyr - partneriaeth e-Drosedd Cymru - y bydd un o bob wyth person yng Nghymru yn dioddef o drosedd o'r fath yn 2011.

Mae e-Drosedd Cymru yn bartneriaeth sy'n derbyn cyngor gan grŵp o arbenigwyr gan gynnwys holl heddluoedd Cymru, Ffederasiwn Busnesau Bach a Llywodraeth Cymru.

Pobl rhwng 25 a 44 oed sy'n fwyaf tebygol o gael eu targedu gan e-droseddwyr.

Cyfarwyddwyr cwmnïau, graddedigion, pobl ar incwm uchel mewn fflatiau dinesig, a phensiynwyr gydag incwm uchel yw'r prif dargedau.

'Gormod o wybodaeth'

Yn ôl Rachel Knight o gwmni Experian - un o siaradwyr yr Uwchgynhadledd - pobl sy'n cynnal busnes yn symudol yw un o'r ffactorau pwysicaf yn y cynnydd.

Dywedodd: "Mae technolegau newydd a'r defnydd ehangach o wefannau cymdeithasol wedi gwneud e-drosedd yn haws i'w gyflawni.

"Mae'r defnydd cynyddol o ffonau 'smart', gliniaduron a thabledi ynghyd â rhannu gormod o wybodaeth bersonol ar wefannau cymdeithasol fel Twitter a Facebook yn golygu bod modd targedu ystod ehangach o bobl os na fyddwn ni'n wyliadwrus i'r risg yn ogystal â'r budd ddaw o'r defnyddiau hyn."

Esblygu

Mae Dirprwy Prif Gwnstabl Heddlu'r De, Matt Jukes, newydd ymuno gyda grŵp llywio e-Drosedd Cymru, a dywedodd:

"Rydym yn wynebu'r her fod e-drosedd yn fygythiad sy'n esblygu'n barhaus.

"Ond mae gwaith e-Drosedd Cymru yn golygu fod Cymru eisoes yn lle llawer mwy diogel i wneud busnes na llawer o leoedd eraill.

"Pan gynhaliwyd uwchgynhadledd gyntaf e-Drosedd Cymru yn 2005, ychydig iawn ohonom ni oedd yn deall cysyniad e-drosedd yn iawn.

"Erbyn hyn, mae'n beth cyfarwydd iawn ac fe all yr effeithiau fod yn ddifrifol i fusnesau a sefydliadau ac rwyf wrth fy modd fod mwy o edrych ymlaen ar yr uwchgynhadledd yma na'r un arall o'i blaen yng Nghymru."

Bydd yr uwchgynhadledd yn cael ei chynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd gyda'r nod o ddod a grwpiau at ei gilydd i ddysgu ymarfer gorau gan ei gilydd.

Dywed partneriaeth e-Drosedd Cymru eu bod yn adlewyrchu gwaith Llywodraeth Cymru gan weithio gyda'r diwydiant diogelwch gwybodaeth, asiantaethau fel yr heddlu a busnesau Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol