Poeni am effaith newidiadau ar Gymru

  • Cyhoeddwyd
Carwyn JonesFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Mr Jones yn gwneud ei anerchiad yng Ngwesty'r Marriott yng Nghaerdydd

Mewn araith ddydd Mercher, mae disgwyl i'r prif weinidog Carwyn Jones fynegi pryder am effaith cynlluniau'r llywodraeth i adfer y wladwriaeth les ar Gymru.

Wrth annerch cynhadledd Welfare to Work yng Nghaerdydd, bydd yn dweud fod llywodraeth Cymru yn poeni fod newidiadau i fudd-daliadau wedi eu cyfuno gyda thoriadau cyllideb yn gwasgu'r rhai mwyaf bregus yng Nghymru.

Bydd hefyd yn rhwystro ymdrechion tuag at fwy o symudoledd cymdeithasol.

Bydd Mr Jones yn dweud: "Rydym yn wynebu heriau anferthol heddiw - yn creu swyddi o safon uchel ar draws Cymru, gwella sgiliau ar gyfer busnes a lleihau lefelau tlodi.

"Mae diweithdra ar draws y DU yn cynyddu gyda'r lefelau ymysg pobl rhwng 16 a 24 oed bellach yn 19.2%.

"Ar ben hyn i gyd, mae cynlluniau llywodraeth y DU i ddiwygio'r wladwriaeth les yn datblygu'n gyflym, ac yma yng Nghymru rydym yn poeni o ddifri am effaith posib y newidiadau ar aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

"Yn wahanol i lywodraeth San Steffan, mae ateb llywodraeth Cymru i'r heriau yma yn flaengar yn hytrach nag atchweliadol.

"Yn hytrach na dim ond torri costau, rydym yn canolbwyntio ar wneud i'n harian fynd ymhellach drwy hybu mentergarwch, hyfforddi sgiliau a defnyddio arian o Ewrop i wneud y gorau o'r adnoddau sydd gennym."

'Dull cefnogol'

Bydd Mr Jones yn dweud fod ei lywodraeth yn cefnogi rhai o'r newidiadau arfaethedig gan lywodraeth San Steffan.

Fe fydd, er enghraifft, yn croesawu system fudd-daliadau mwy syml a thryloyw, ac un sy'n talu pobl am weithio.

Ond bydd yn ychwanegu fod y newidiadau hefyd yn debyg o lesteirio ymdrechion ei lywodraeth ef tuag at fwy o symudoledd cymdeithasol.

Ychwanegodd: "Yng Nghymru, rydym wedi ymrwymo i ddull cefnogol o lywodraethu, ac i ddarparu ffyrdd i bobl fod, neu barhau i fod, yn symudol yn gymdeithasol.

"Mae Cymru wedi wynebu heriau gwaith a lles yn y gorffennol, ond rwy'n credu fod Cymru - o ganlyniad i'r gwaith yr ydym yn gwneud gyda'n gilydd - yn fwy parod i wynebu'r heriau yma'n hyderus, ac i gymryd camau angenrheidiol ar ddyfodol gwell."

Bydd Mr Jones yn gwneud ei anerchiad yng Ngwesty'r Marriott yng Nghaerdydd am 9:30am fore Mercher, Tachwedd 2.