Galw am newid rheolau estraddodi

  • Cyhoeddwyd
Andrew SymeouFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dedfryd Andrew Symeou ei wrthdroi ym Mehefin 2011

Mae dyn, a garcharwyd ac yna ei ryddhau yn dilyn marwolaeth Cymro yng Ngwlad Groeg, wedi galw am newid cyfraith estraddodi Ewrop.

Ar ôl brwydr hir fe gafodd Andrew Symeou, 23 oed o Enfield, ei estraddodi i Wlad Groeg, lle dreuliodd flwyddyn yn y carchar.

Yn wreiddiol cafodd ei garcharu am ddynladdiad Jonathan Hiles, 18 oed o Gaerdydd, a fu farw o anafiadau i'w ymennydd ar ôl syrthio oddi ar lwyfan mewn clwb nos yn Zakynthos.

Dywedodd Mr Symeou: "Rwyf am atal hyn rhag digwydd i bobl ddieuog."

Roedd Mr Symeou wedi ei gyhuddo o daro Mr Hiles yn ei wyneb a'i daro yn anymwybodol. Ar ôl hynny honnir bod Mr Hiles wedi syrthio oddi ar y llwyfan.

Gwadodd Mr Symeou ei fod yn y clwb nos ar y pryd.

'Anghyfiawn'

Roedd o wedi ei gadw yng Ngwlad Groeg ers Gorffennaf 2009. Bu yn y carchar am 11 mis ac ar fechnïaeth am flwyddyn.

"Mae fy achos yn dangos pa mor anghyfiawn yw'r ddeddf estraddodi," meddai.

"Doedd gan farnwyr yn y Deyrnas Unedig fawr o rym i wrthsefyll y broses er gwaetha'r ffaith fod y dystiolaeth yn wan."

Daeth y rheolau estraddodi presennol i rym yn 2004.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Jonathan Hiles o anaf i'w ymennydd

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref eu bod yn astudio argymhellion a wnaed mewn arolwg annibynnol o'r sefyllfa.

"Byddwn yn ymateb maes o law," meddai.

Bu farw Mr Hiles ddiwrnod cyn ei ben-blwydd yn 19 oed.

Roedd Mr Hiles yn aelod o Dîm Hoci Iâ Iau Cardiff Devils a chynrychiolodd Prydain mewn cystadlaethau hoci iâ a hoci ar olwynion.

Dywedodd ei dad, Denzil Hiles, y byddai'n apelio yn erbyn y penderfyniad i ryddhau Mr Symeou.