Heddlu Gogledd Cymru'n rhwystro cyngerdd anghyfreithlon

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunMae Mynydd Hiraethog yn safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig

Fe lwyddodd Heddlu Gogledd Cymru ac asiantaethau eraill i rwystro cyngerdd anghyfreithlon ar Fynydd Hiraethog, Sir Ddinbych, nos Wener.

Roedd y digwyddiad wedi cael ei hysbysebu ar nifer o wefannau cymdeithasol, ac roedd disgwyl i 1,000 fynychu.

Ond roedd yr heddlu hefyd wedi defnyddio'r gwefannau i gynghori pobl i beidio â mynd.

Yn ogystal â chysylltu â phobl yn uniongyrchol, defnyddiodd swyddogion safleoedd gwe fel Facebook a Twitter i gyflwyno eu neges.

Dywedodd y Prif Arolygydd Ian Jones: "Rydym yn hynod ddiolchgar fod pobl wedi gwrando ar ein cyngor i beidio â mynd a bod y digwyddiad wedi'i ganslo.

'Peryglus'

"Fe wnaethon ni fynegi'n gwbl glir ar y cyfryngau, ac ar wefannau Facebook a Twitter, nad oedden ni'n barod i oddef cyngherddau anghyfreithlon o'r fath ac na fydden ni'n oedi cyn meddiannu offer, dweud wrth bobl am adael os oedden nhw'n tresbasu, a cheisio erlyn unrhyw un oedd yn rhan o'r peth.

"Roedden ni hefyd yn credu bod nifer o'r rhai oedd yn bwriadu mynychu'r digwyddiad o dan 18 oed. Fe wnaethon ni roi neges glir i rieni y gallai cyngherddau anghyfreithlon fod yn beryglus ac achosi difrod a thrafferthion."

Pwysleisiwyd hefyd fod y lleoliad arfaethedig ar gyfer y cyngerdd yn safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Gallai digwyddiad mawr fod wedi cael effaith amgylcheddol andwyol iawn.

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Jones: "Nid eisiau atal digwyddiad o ran hwyl oedd Heddlu'r Gogledd. Roedden ni'n pryderu dros bobl yn byw yn yr ardal a'r rhai hynny oedd yn bwriadu mynychu.

'Amddiffyn y gymuned leol'

"Dyw rheolau iechyd a diogelwch ddim yn berthnasol i gyngherddau anghyfreithlon a dyw'r amgylchiadau ddim wastad yn ddiogel. Gallai'r effaith bosib ar gymunedau lleol hefyd fod yn anferthol, gan achosi trallod a thrafferth i bobl sy'n byw gerllaw."

Roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi cydweithio'n agos gyda Chyngor Bwrdeistref Conwy ac asiantaethau eraill wrth geisio rhwystro'r digwyddiad.

Yn ôl y Cynghorydd Philip Evans, o Gyngor Conwy: "Mae angen i bob digwyddiad mawr fel hyn fod wedi'i drwyddedu i amddiffyn y bobl sy'n mynychu a'r gymuned leol. Rydym yn cydweithio'n agos â Heddlu Gogledd Cymru i sicrhau bod digwyddiadau'n cydymffurfio â'r rheolau angenrheidiol ac yn cael eu cynnal yn ddiogel."

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru fod gwybodaeth am ddigwyddiadau anghyfreithlon fel hyn yn hanfodol er mwyn eu hatal, ac y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â nhw ar 101.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol