Cyngor i reoli hen Tecniwm Llanelli

  • Cyhoeddwyd
Tecniwm Doc PenfroFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Sir Penfro wedi cymryd rheolaeth lawn o'r hen tecniwm yn Noc Penfro

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin i reoli hen ganolfan arloesi i fusnesau yn Llanelli.

Mae'r cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau i gael prydles ar safle'r hen tecniwm yn Nafen am y pum mlynedd nesaf.

Penderfynodd Llywodraeth Cymru rhoi'r gorau i gyllido chwech o'r 10 tecniwm Cymreig am nad oedden nhw'n sicrhau gwerth am arian nac yn creu digon o swyddi.

Ond mae'r cyngor yn honni y gallai'r ganolfan fod yn llwyddiant drwy leihau'r cyfyngiadau i'r busnesau fyddai'n ystyried cael eu lleoli yn yr adeilad.

Y cyfryngau

Pan gafodd tecniwm Llanelli ei lansio y gobaith oedd iddo fod yn ganolfan beirianneg perfformiad i'r diwydiant ceir.

Mae bwrdd y cyngor wedi cymeradwyo cynllun i gael prydles ar yr adeilad gyda'r opsiwn i'w brynu yn y dyfodol.

Bydd y cyngor yn talu'r costau o gadw a chynnal yr adeilad ac y byddan nhw'n derbyn incwm o'r tenantiaid.

Mae'r safle yn cynnwys 22 uned ond yn ôl y cyngor dim ond nifer fechan ohonyn nhw sydd wedi'u gosod ar hyn o bryd.

Dywed y cyngor y byddan nhw'n gweithio gyda Choleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gefnogi cwmnïau newydd sy'n ymwneud â thechnoleg gwybodaeth (TG), y cyfryngau, y diwydiant adeiladu a'r sector gweithgynhyrchu uwch.

Mae yna gynlluniau i ddatblygu cynllun deorfeydd busnes a bwrsari i fusnesau newydd ac i weithio gyda myfyrwyr i ymchwilio a datblygu cynnyrch newydd.

'Mentro mewn busnes'

"Bydd hyn yn wych i Lanelli," meddai arweinydd y cyngor, Meryl Gravell.

"Bydd yr adeilad yn ddeorydd ar gyfer cwmnïau newydd a chwmnïau sy'n tyfu ac yn eu galluogi i ddefnyddio cyfarpar TG heb ei ail gan hybu buddsoddiad a menter.

"Y gobaith yw y byddwn ni'n canfod mwy o bobl sy'n mentro mewn busnes drwy weithio â cholegau a phobl ifanc gan gynnig y gefnogaeth maen nhw'n eu hangen i lwyddo mewn busnes."

Y llynedd datganodd Llywodraeth Cymru y bydden nhw'n cau safleoedd Tecniwm yn Aberystwyth, Baglan, Bangor, Doc Penfro, Llanelli a'r gweithle Sony ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae Cyngor Sir Penfro eisoes wedi cymryd rheolaeth lawn o'r hen tecniwm yn Noc Penfro.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol