Arddangos cynllun pier Bae Colwyn

  • Cyhoeddwyd
Glan mor Bae ColwynFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaithwedi dechrau i wella'r ardal glan mor ger pier Bae Colwyn

Mae gan y cyhoedd gyfle i leisio barn ar ddatblygiad gwerth miliynau o bunnau i ailddatblygu pier hanesyddol Bae Colwyn.

Mae'r ymgynghoriad yn rhan o broses gan grŵp di-elw, Shore Thing, ac mae'n rhaid ei gynnal cyn gwneud cais am arian o Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Ond hyd yma, dyw'r ddadl ynglŷn â phwy yw perchennog y pier ddim wedi ei datrys.

Mae'r pier wedi bod ar gau ers i'r cyn-berchennog fynd yn fethdalwr ym mis Gorffennaf 2008.

Daeth y pier o dan ofal ymddiriedolwr methdaliad, ond ni wnaeth ddangos unrhyw ddiddordeb yn y pier cofrestredig Gradd 2 ac fe gafodd ei drosglwyddo i Stad y Goron.

Datgan diddordeb

Mae gan bobl neu grwpiau sydd â diddordeb mewn prynu'r pier gyfle i wneud cynnig i gyfreithwyr Stad y Goron.

Dywedodd y cyn-berchennog, Steve Hunt, ym mis Awst ei fod yn credu y dylai'r pier nawr fod yn eiddo iddo ef unwaith eto.

Ond mae Cyngor Conwy wedi datgan diddordeb ffurfiol yn y pier, ac yn cefnogi'r cynllun gan y cyfarwyddwyr gwirfoddol tu cefn i Shore Thing.

Bydd eu cynlluniau nhw yn cael eu harddangos yng nghanolfan Bay View ddydd Mawrth a dydd Mercher, ac fe fydd digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal yn y dyfodol.

Dywedodd y cadeirydd, Jay Martin, fod y cynllun yn cynnwys tŷ bwyta gyda golygfeydd dros y bae uwchben theatr pafiliwn wedi ei adnewyddu, a llwybr cerdded gwydr sy'n dangos pensaernïaeth y pier.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bu pier Bae Colwyn ar gau ers 2008

Ymhlith y cynlluniau eraill mae dwsin o safleoedd manwerthu ar flaen y pier at ddefnydd busnesau eraill ynghyd a chanolfan addysg a han

Cafodd Pier Victoria ei agor ym Mehefin 1900, a dros y blynyddoedd wedi bod yn gartref i berfformiadau gan artistiaid mor wahanol â Morcambe and Wise, Harry Secombe ac Elvis Costello.

Dywed Mr Martin ei bod hi'n bryd uwchraddio'r pier gan fod y gwaith o ailddatblygu'r glan mor fel rhan o gynllun amddiffyn yr arfordir eisoes wedi dechrau.

"Mae'r gwaith yna wedi rhoi symbyliad newydd, felly nawr yw'r amser i wneud rhywbeth," meddai Mr Martin.

"Mae'r mwyafrif am weld rhywbeth yn cael ei wneud gyda'r pier."

Cafodd achos busnes Shore Thing ei lunio gan ymgynghorwyr treftadaeth a thwristiaeth.

Cawson nhw'u comisiynu gan grŵp cymunedol a sicrhaodd £35,000 gan gwmni ynni RWE NPower Renewables a Chyngor Tref Bae Colwyn.es.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol