Pryder am blant sy'n ceisio lloches

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae rhai ceiswyr lloches sy'n methu profi eu bod o dan 18 oed yn wynebu cael eu hestraddodi

Mae plant sy'n ceisio lloches yng Nghymru yn cael eu trin fel oedolion mewn rhannau o'r wlad yn ôl grwpiau hawliau plant.

Dywed Cyngor Ffoaduriaid Cymru fod y gofal i blant sy'n methu profi eu bod o dan 18 oed yn amrywio'n fawr.

Mae rhai awdurdodau lleol yn eu gosod mewn llety i oedolion, weithiau mewn carchar, lle y maen nhw'n wynebu cael eu hestraddodi.

Dywed cynghorau eu bod yn ymwybodol o'r pryderon, ac wedi ymrwymo i ganfod y ffordd fwyaf effeithiol i gynnal asesiadau oed.

Mae person yn cael ei farnu o fod mewn anghydfod oed os ydyn nhw'n dweud wrth swyddogion eu bod o dan 18 oed ond heb y dogfennau i brofi hynny.

Cyfrifoldeb yr awdurdod lleol yw penderfynu os yw ceiswyr lloches yn blant ai peidio.

Mae 90% o bobl mewn anghydfod oed yng Nghymru yn dod o Afghanistan.

'Loteri côd post'

Dywed Cyngor Ffoaduriaid Cymru nad yw plant yn cael eu hamddiffyn am fod y dull gweithredu mor wael.

"Mae rhai o gynghorau Cymru bob amser yn ticio'r blwch 'na', felly mae yna loteri côd post ynglŷn â sut y mae'r plant yma'n cael eu trin," meddai Prif Weithredwr y Cyngor, Mike Lewis.

Ychwanegodd fod adroddiadau blaenorol yn dangos "diwylliant parhaus o anghrediniaeth" gan gynghorau Cymru fod ceiswyr lloches o dan 18 oed.

Does dim ffigyrau swyddogol am y nifer o bobl mewn anghydfod oed yng Nghymru, ond mae elusennau yn credu fod tua 150 o achosion wedi bod yn y tair blynedd ddiwethaf.

Mae rhai eiriolwyr dros blant yn honni fod cynghorau'n anfodlon asesu ceiswyr lloches fel plant gan y byddai'n rhaid iddyn nhw wedyn dalu costau o hyd at £300 yr wythnos am bob plentyn.

Dim polisi

ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunDywed ymgyrchwyr fod cyhelliad i gynghorau asesu ceiswyr lloches ifanc fel oedolion

Does dim polisi penodol am asesiadau oed am Gymru gyfan, ac mae grwpiau plant yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy.

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad yw mewnfudo yn fater sydd wedi ei ddatganoli, ond fe gafodd canllawiau eu cyhoeddi ym mis Medi, ac mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Yn ôl Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, mae cynghorau yn edrych ar bob achos yn unigol, gan ychwanegu:

"Mae CLLC yn ymwybodol o'r pryderon am y dulliau gweithredu ac mae cynghorau lleol wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac Asiantaeth Ffiniau'r DU i ganfod y ffordd fwyaf effeithiol i gynnal asesiadau oed."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol