Nyrsys Cymru 'o dan fwy o straen'

  • Cyhoeddwyd
Ward ysbytyFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 64% o'r nyrsys wnaeth ymateb i'r arolwg yn dweud eu bod yn teimlo o dan fwy o straen

Mae nyrsys yng Nghymru yn cael eu gwthio i dorbwynt oherwydd pryderon ariannol, diffyg cyfleoedd gwaith a bwlio yn y gweithle.

Dyna yw prif ganlyniad arolwg ymysg aelodau'r Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru, sydd hefyd yn dweud y gallai'r pwysau ar staff effeithio ar safon y gofal i gleifion.

Mae'r bobl wnaeth ymateb i'r arolwg yn dweud eu bod yn teimlo newid er gwaeth yn eu costau byw.

Roedd 78% yn dweud fod gwariant yn y cartref wedi cynyddu, ond dim ond 16% yn dweud fod lefel incwm y cartref wedi codi.

O ganlyniad, roedd 58% yn dweud bod pryderon am eu sefyllfa ariannol wedi cynyddu.

Mae'r arolwg hefyd yn dweud mai aelodau o'r CNB yng Nghymru yw'r mwyaf tebygol i gael ail swydd er mwyn codi eu hincwm.

Canfyddiadau allweddol eraill yr arolwg yw :-

  • Mae 33% o aelodau yng Nghymru yn chwilio am swydd arall - cynnydd o 2009 pan oedd yn 29%;
  • 64% yn teimlo o dan fwy o straen a bron hanner wedi ystyried gadael eu swyddi;
  • 37% yn gweithio oriau ychwanegol sawl gwaith yr wythnos, gyda 34% o'r rheini ddim yn cael tâl am y gwaith ychwanegol;
  • Wrth drafod bwlio ac aflonyddu, roedd 28% o aelodau'r CNB yng Nghymru wedi profi hynny gan gleifion neu eu teuluoedd, gyda bron chwarter yn teimlo na fydden nhw'n cael gwrandawiad teg pe bai nhw'n adrodd digwyddiad o'r fath.

Effaith uniongyrchol

Dywedodd cyfarwyddwr Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru, Tina Donnelly: "Iechyd a lles y claf yw'r flaenoriaeth ac mae cwymp yn nifer y nyrsys a gweithwyr iechyd yn y gweithle yn cael effaith uniongyrchol ar ddiogelwch y claf.

"Mae'n bryder i mi fod y ffigyrau'n dangos fod 64% o nyrsys Cymru yn teimlo dan fwy o straen gyda bron hanner wedi ystyried gadael eu swydd.

"Nid yw'n dderbyniol fod nyrsys yn cael eu gwthio hyd at dorbwynt oherwydd lefelau staffio isel a phwysau gwaith aruthrol."

Roedd y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru yn cynnal cyfarfod dros frecwast fore Mawrth, Tachwedd 1, yn Y Senedd, er mwyn trafod y canlyniadau yng nghwmni amryw o bobl gan gynnwys Aelodau Cynulliad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol