Cwmni ynni yn sicrhau mwy o dir ar gyfer atomfa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun, Mae cwmni Horizon eisoes wedi prynu tir ger yr hen atomfa

Mae'r consortiwm sy'n gobeithio adeiladu atomfa newydd ar Ynys Môn wedi sicrhau mwy o dir.

Roedd Pŵer Niwclear Horizon wedi arwyddo cytundeb am y tir ar gyfer yr Atomfa arfaethedig yn 2009 - ond roedd nifer o amodau ynghlwm.

Dywed y cwmni eu bod nawr wedi cydymffurfio gyda'r amodau.

Bydd y tir, ger atomfa bresennol Yr Wylfa, nawr yn cael ei drosglwyddo o Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a chwmni EdF i gwmni Horizon.

Mae'r cwmni hefyd wedi bod yn ceisio prynu tir oddi wrth ffermwyr lleol.

Dywedodd Alan Raymant, prif swyddog gweithredol Horizon, bod hyn yn "newyddion gwych" ac yn garreg filltir pellach wrth i Horizon sicrhau datblygiad niwclear newydd yn Y Wylfa.

Adeiladau

"Mae sicrhau perchnogaeth o'r tir yn un o'r camau angenrheidiol sydd ei angen er mwyn datblygu atomfa newydd ar safle'r Wylfa."

Ychwanegodd y byddai'r newyddion hefyd yn golygu fod modd mynd ati i wella golwg rhai o'r adeiladau ar y safle.

Dywedodd Alan Smith, pennaeth datblygu Horizon, y byddan nhw'n mynd ati i ddelio gydag adeiladau gwag, sydd wedi bod yn bryder i rhai pobl leol.

Dywedodd hefyd y bydd yn rhaid delio gyda phroblemau bywyd gwyllt.

"Bydd yn rhaid er enghraifft ailgartrefu ystlumod, ond byddwn yn disgwyl dymchwel rhaid adeiladau yn y dyfodol agos.

"Byddwn yn rhoi gwybod i bobl leol am unrhyw waith."

Ym mis Mehefin eleni daeth cadarnhad pellach gan Lywodraeth San Steffan fod Yr Wylfa yn un o wyth o safleoedd sy'n cael ei ystyried ar gyfer y genhedlaeth nesaf o atomfeydd erbyn 2025.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol