Annog a dathlu gwaith ieuenctid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Aeth criw o Gymru i gynorthwyo criw tebyg o ieuenctid yn Mongolia

Mae pobl ifanc ledled Cymru yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau dros gyfnod o wythnos er mwyn dathlu gwaith ieuenctid.

Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid, a gynhelir rhwng Tachwedd 1af a 7fed, yn ddathliad blynyddol o rôl gweithwyr ieuenctid a grwpiau ieuenctid yng Nghymru.

Nod y fenter, sy'n derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, yw annog mwy o bobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau rheolaidd yn y gymuned ac annog mwy o bobl i wirfoddoli a bod yn weithwyr ieuenctid.

Y mae hefyd yn gyfle gwych i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed roi cynnig ar ddysgu sgil newydd neu i gael blas ar fyd gwaith.

Mae gwaith ieuenctid yn cwmpasu nifer fawr o weithgareddau, yn ogystal â gweithio mewn clybiau ieuenctid mae cyfleoedd i gymryd rhan mewn gwaith cadwraeth, y cyfryngau, chwaraeon a nifer o brosiectau eraill yng Nghymru a thu hwnt.

Gall y profiad a ddaw yn sgil prosiectau o'r fath arwain at ennill cymwysterau a sicrhau gwaith llawn-amser.

'Effaith gadarnhaol'

Dywedodd Jeff Cuthbert, y Dirprwy Weinidog Sgiliau: "Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn gyfle gwych i bobl ifanc roi cynnig ar rywbeth newydd neu ddysgu sgiliau fydd o gymorth iddyn nhw yn eu haddysg neu eu gyrfa yn y dyfodol.

"Gall dysgu sgil newydd fod yn brofiad llawn hwyl i'w fwynhau yn ogystal â'ch helpu gyda'ch gwaith yn y dyfodol.

"Rwy'n gobeithio y bydd cymaint o bobl ifanc â phosibl yn manteisio ar ddigwyddiad yn eu hardal hwy ac yn dysgu rhywbeth newydd.

"Y mae hefyd yn gyfle i ddathlu'r cyfraniad y mae gweithwyr ieuenctid yn ei wneud a'r effaith gadarnhaol maen nhw'n ei chael ar fywydau'r genhedlaeth nesaf.

"Mae rhaglenni ieuenctid ledled Cymru yn gadael i bobl ifanc gyflawni nifer o wahanol ddiddordebau ac yn ffordd iddyn nhw feithrin eu datblygiad a'u creadigrwydd.

"Ni fyddai'r rhaglenni hyn yn bosibl heb gefnogaeth ac ymroddiad gweithwyr ieuenctid."

Gwobrau

Eleni hefyd bydd gwobrau newydd yn cael eu cyflwyno i wobrwyo'r gweithwyr ieuenctid mwyaf talentog ac ymroddgar yng Nghymru.

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Cymru 2012, mewn cydweithrediad â'r Gwasanaeth Ieuenctid gwirfoddol a Gwasanaethau Ieuenctid yr awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru, yn gyfle i weithwyr ieuenctid, prosiectau ieuenctid a phobl ifanc sy'n gysylltiedig â gwaith ieuenctid gael eu cydnabod gan y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Bydd y ffurflenni Enwebu ar gael o 14 Tachwedd ymlaen ar wefan Diolch Sam, a chynhelir y seremoni wobrwyo yn Stadiwm SWALEC, Caerdydd, fis Chwefror nesaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol