Hwb i Academi Hwylio ym Mhwllheli

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Y disgwyl yw y bydd y ganolfan yn agor yn 2013

Cafodd canolfan digwyddiadau ac academi hwylio ei disgrifio fel canolfan eiconig wrth i benseiri'r cynllun ym Mhwllheli gael eu cyhoeddi.

Y gobaith yw y bydd datblygiad Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau yn atyniad i filoedd o ymwelwyr ychwaengol a'r ardal.

Mae'r cynllun gam yn nes wrth i'r penseri Ellis-Williams gael eu dewis i ddylunio'r ganolfan eiconig.

Yn ôl Cyngor Gwynedd fe fydd y penseiri lleol Dobson:Owen yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect trwy fod yn ddolen gyswllt rhwng y penseiri, y cyngor a'r gymuned leol.

Mae'r prosiect £8.3 miliwn wedi sicrhau tua £4 miliwn o raglen Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd ac o Gronfa Arian Cyfatebol Targed Llywodraeth Cymru.

Y disgwyl yw y bydd y ganolfan yn agor yn 2013.

Bydd yn cynnig cyfleoedd hwylio o'r radd flaenaf a hyfforddiant i bobl leol a chyfleuster cymunedol newydd y mae mawr angen amdano i'r dref.

"Mae swyddogion o Wasanaeth Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio ar y prosiect uchelgeisiol yma ers pum mlynedd," meddai'r Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd.

Rasys a chystadlaethau

"Rydan ni wrth ein boddau ei fod wedi cyrraedd carreg filltir arall gydag apwyntiad y penseiri Ellis-Williams a Dobson:Owen o Bwllheli.

"Fe fydd pobl leol yn gallu gweld cynnydd gweladwy yn y dyfodol agos iawn, ac mae disgwyl i'r gwaith adeiladu gychwyn yr haf nesaf efo'r bwriad i'r prosiect gael ei gwblhau erbyn hydref 2013.

"Mae Pwllheli yn nodedig eisoes fel un o'r lleoliadau hwylio gorau ar Ynysoedd Prydain ac mae'n denu digwyddiadau hwylio a regatas cenedlaethol a rhyngwladol."

Y gobaith yw gallu denu rasys a chystadlaethau mwy ac amlach i'r ardal o fod yn sefydlu'r ganolfan newydd.

Dywedodd Cyngor Gwynedd fod eu hymchwil yn dangos y bydd y datblygiad newydd yn denu 12,000 o ymwelwyr ychwanegol i'r ardal, gan ddod â hwb economaidd sylweddol.

"Mae'r sector gweithgareddau awyr agored yn mynd o nerth i nerth, ac mi fydd yr academi hwylio yma'n rhoi cyfle i bobl leol, ac yn enwedig i blant, gymryd rhan mewn chwaraeon dŵr a gallai hyn arwain at ragor o ddewisiadau gyrfa yn y dyfodol, gan ei wneud yn ddiwydiant cynaliadwy yng Ngwynedd," ychwanegodd Mr Edwards.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol