Gynaecolegydd: 12 mis o waharddiad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunBu Dr Priyantha Kandanearachchi yn gweithio i Fyrddau Iechyd Caerdydd ac Abertawe

Mae gynaecolegydd wedi ei wahardd o'i waith am 12 mis am "ymddygiad rhywiol amhriodol" tuag at gydweithiwr a chlaf.

Bu Dr Priyantha Kandanearachchi yn gweithio i Fyrddau Iechyd Caerdydd ac Abertawe.

Gwadodd mai ysgogiad rhywiol oedd wedi llywio ei ymddygiad ond penderfynodd panel o'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) ym Manceinion fod ei ymddygiad wedi'i ysgogi gan ryw mewn dau o'r tri achos roedd e'n wynebu.

Dywed y panel y byddai adolygiad yn cael ei gynnal cyn diwedd cyfnod y gwaharddiad.

Amhriodol

Yn gynharach clywodd y panel fod Dr Kandanearachchi wedi cyfaddef ei fod wedi ymddwyn yn amhriodol yn ystod ymgynghoriad â chlaf ym mis Tachwedd 2008 a chlaf arall ym mis Chwefror 2010.

Yn ogystal dyfarnodd y panel fod ei ymddygiad tuag at gydweithiwr benywaidd ym mis Gorffennaf 2010 yn amhriodol ac mai rhyw oedd ei gymhelliad.

Yn eu dyfarniad dywedodd y panel fod Dr Kandanearachchi wedi "croesi ffiniau proffesiynoldeb" ym mhob un o'r tri achos, a bod ei ymddygiad yn "wyriad difrifol o'r safonau a ddisgwylir gan ymarferwr meddygol cofrestredig".

Dywedodd dyfarniad y panel: "Does dim amheuaeth gan y panel fod eich gweithredoedd yn cyfri fel camymddwyn.

"Mae'r panel o'r farn fod y fath camymddwyn wedi tanseilio'r hyder sydd gan y cyhoedd yn y proffesiwn meddygol."

Ychwanegodd y dyfarniad fod ei "addasrwydd i weithio wedi ei amharu yn sgil eich camymddygiad".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol